Med et årshjul fra Plandisc får du:

Et årshjul til strategisk planlægning i fx. ledergruppen, bestyrelsen eller foreningen - samt en række skabeloner til et årshjul
Overblik

En årsplan kan give dig et overblik på virksomhedens cykliske aktiviteter

Publicere dit årshjul

Din årsplan fra Plandisc kan deles på dit intranet, hjemmeside el.lign

Skabelon

Her kan du finde en skabelon til et årshjul eller opbygge dit eget årshjul

Vedhæft filer

Du kan vedhæftet filer, som excel, word m.fl. til dit årshjul fra Plandisc

Udtalelse

Rul med på bølgen

users and industries

50.000+ Users in 20+ Countries

50.000+ Users

in 20+ Countries

9 Languages

9 Languages

600+ Enterprise

600+ Enterprise

Subscribers are active

20+ Industries

20+ Industries

Embed code

om Plandisc

Med en årsplan fra Plandisc får du et værktøj til at skabe bedre overblik. Her finder du ligeledes en skabelon til ethvert formål.
Med en årsplan fra Plandisc kan du få inspiration til at skabe bedre overblik

Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for en del af organisationen, fx Bestyrelsen eller ledergruppen, og årshjulet kan beskrive en afgrænset funktion i organisationen, fx budget- og økonomistyringsfunktionen.

Årshjulet rummer de væsentligste aktiviteter og hovedtemaer indenfor de enkelte områder. Der kan således beskrives en række årshjul, som i en vis grad griber ind i hinanden og er afhængige af hinanden.

Mange organisationer efterspørger erfa på tværs i organisationen. Det at kende hinandens års cyklus er en simple måde at udveksle erfa og finde inspiration på.

Vi anbefaler derfor at få udarbejdet årshjul på de områder, hvor der er en form for cyklisk aktivitet og derved med til at sikre sammenhæng med øvrige forhold i organisationen. Opbygning af årsplanen kan tage udgangspunkt i en af vores mange skabeloner.
Du finder vores skabeloner til dit årshjul, når du er logget ind.

  • Planlægning

  • Skabelon

  • Vedhæft filer

  • Overblik