Organisationen

Den här mallen för organisationen hjälper chefer / ledare att få en överblick över verksamheten inom olika avdelningar. Eftersom årshjulet för organisationer är cirkulär, kan man enkelt upptäcka överlappande aktiviteter och se till att gruppmöten o.dyl. fördelas jämnt över hela året.

Liknande mallar

Letar du efter något liknande? Då ska du kolla in de här mallarna:

årshjul_skabelon

Styrelsen

Mallen visualiserar aktiviteterna för en bolagsstyrelse. Årshjulet har tre ringar: Mötesschema, utskottsarbete, och deadlines.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

årshjul_skabelon

Styrelsen

Mallen visualiserar aktiviteterna för en bolagsstyrelse. Årshjulet har tre ringar: Mötesschema, utskottsarbete, och deadlines.

årshjul

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

user statistic