Bädda in din Plandisc på ditt intranät

Indlejring af årshjul

Samarbeta mot samma mål

Det är viktigt att alla avdelningar i ett företag känner till deras mål och vision, och minst lika viktigt: hur når vi detta mål?

Det måste finnas en gemensam förståelse för hur företaget uppnår framgång och vad planen för året är.

Detta kan åstadkommas genom veckomöten där ni går över veckans planer och mål ELLER bädda in er Plandisc på företagets intranät.

Et interaktiv årshjul

Få bättre kommunikation med din plandisc

Det finns flera fördelar med att bädda in er plandisc med alla dess aktiviteter, information och viktiga dokument. Till exempel har alla i organisationen tillgång till plandisc, och det är därför inte längre nödvändigt att avbryta det fokuserade arbetet. Det gör det också betydligt enklare för mottagare att planera aktiviteter i relation till de som redan planerats.

I plandiscen kan du planera allting ner till en specifik tid på året, där du kontinuerligt kan redigera och lägga till aktiviteter. Genom att bädda in plandiscen på din egen sida skapas en överblick över alla avdelningar. Detta kommer skapa smidig kommunikation mellan avdelningar.

Sluta med veckomöten och få all nödvändig information från er plandisc.

Så att bädda in den interaktiva plandiscen kommer skapa ett effektivare arbetsflöde för ert företag. Detta kommer ge ert företag mer tid, och det kommer samtidigt att stärka samarbetet över avdelningarna.

I plandiscen kan du planera allting ner till en specifik tid på året, där du kontinuerligt kan redigera och lägga till aktiviteter. Genom att bädda in plandiscen på din egen sida skapas en överblick över alla avdelningar. Detta kommer skapa smidig kommunikation mellan avdelningar.

Sluta med veckomöten och få all nödvändig information från er plandisc.c

Så att bädda in den interaktiva plandiscen kommer skapa ett effektivare arbetsflöde för ert företag. Detta kommer ge ert företag mer tid, och det kommer samtidigt att stärka samarbetet över avdelningarna.