Upota vuosikellosi intranettiin

Indlejring af årshjul

Yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen

On tärkeää, että organisaation kaikki osastot tuntevat yrityksen yhteisen mission ja vision, ja vähintään yhtä tärkeää on tietää, miten tavoitteeseen on tarkoitus päästä.

Täytyy olla yhteinen näkemys siitä, miten yritystoimintaa edistetään ja mikä on vuoden kokonaissuunnitelma.

Tähän päästään viikottaisilla kokouksilla, joissa käydään läpi viikon suunnitelmat ja tavoitteet – TAI upottamalla vuosikello yrityksen intranettiin.

Et interaktiv årshjul

Sujuvampaa kommunikaatiota vuosikellolla

Koko organisaatio hyötyy monella tapaa, kun vuosikello aktiviteetteineen, tietoineen ja oleellisine dokumentteineen on upotettu intranettiin. Näin kaikilla on helppo pääsy vuosikelloon eikä keskittynyttä työntekoa tarvitse keskeyttää. Uusia aktiviteetteja on myös huomattavasti helpompi suunnitella, kun sen pystyy tekemään suhteessa jo suunniteltuihin aktiviteetteihin.

Vuosikellon avulla voit suunnitella vuoden tapahtumat aina päivä- ja kellonaikatasolle asti, ja suunnitelmaa voi jatkuvasti muokata ja aktiviteetteja lisätä. Upottamalla vuosikellon kotisivulle/intranettiin, saavat kaikki yli osastorajojen hyvän kokonaiskuvan tapahtumista ja aktiviteeteista, mikä helpottaa kommunikaatiota osastojen välillä.

Viikottaiset tiedotuskokoukset voi siis korvata vuosikellolla, josta kaikki asianosaiset saavat tarvittavan informaation helposti ja nopeasti.

Interaktiivisen vuosikellon upottaminen intraan vapauttaa siis aikaa tehokkaalle työskentelylle yrityksessäsi ja vahvistaa eri osastojen välistä yhteistyötä.

Vuosikellon avulla voit suunnitella vuoden tapahtumat aina päivä- ja kellonaikatasolle asti, ja suunnitelmaa voi jatkuvasti muokata ja aktiviteetteja lisätä. Upottamalla vuosikellon kotisivulle/intranettiin, saavat kaikki yli osastorajojen hyvän kokonaiskuvan tapahtumista ja aktiviteeteista, mikä helpottaa kommunikaatiota osastojen välillä.

Viikottaiset tiedotuskokoukset voi siis korvata vuosikellolla, josta kaikki asianosaiset saavat tarvittavan informaation helposti ja nopeasti.

Interaktiivisen vuosikellon upottaminen intraan vapauttaa siis aikaa tehokkaalle työskentelylle yrityksessäsi ja vahvistaa eri osastojen välistä yhteistyötä.