Legg inn din plandisc på ditt intranett

Indlejring af årshjul

Samarbeid mot det samme målet

Det er viktig at alle avdelinger i et selskap vet om deres oppdrag og visjon, og minst like viktig; hvordan oppnår vi målet?

Det må finnes en felles forståelse av hvordan selskapet oppnår fremskritt og hva planen for året er.

Dette kan oppnås gjennom ukentlige møter der du går over ukens planer og mål ELLER ved å legge inn plandisc på selskapets intranett.

Et interaktiv årshjul

Oppnå bedre kommunikasjon med din plandisc

Det finnes flere fordeler ved å legge inn din plandisc med alle dens aktiviteter, informasjon og viktige dokumenter. For eksempel har alle i organisasjonen tilgang til plandisc og det vil dermed ikke lenger være behov for å avbryte det fokuserte arbeidet. Det gjør det også vesentlig enklere for mottakerne å planlegge nye aktiviteter i henhold til de aktivitetene som allerede er planlagt.

I plandisc kan du planlegge alt ned til en bestemt angitt tid på året, der du kontinuerlig kan redigere planleggingen og legge til aktiviteter. Ved å legge inn plandisc på ditt eget nettsted vil en oversikt skapes på tvers av avdelinger. Dette vil gi en smidig kommunikasjon mellom avdelingene.

Gjør ende på det ukentlige informasjonsmøtet og få heller den nødvendige informasjonen fra plandisc

Så det å legge inn den interaktive plandisc vil skape en mer effektiv arbeidsflyt for selskapet ditt. Dette vil gi selskapet din mer tid og det vil samtidig resultere i et styrket samarbeid på tvers av avdelingene.

I plandisc kan du planlegge alt ned til en bestemt angitt tid på året, der du kontinuerlig kan redigere planleggingen og legge til aktiviteter. Ved å legge inn plandisc på ditt eget nettsted vil en oversikt skapes på tvers av avdelinger. Dette vil gi en smidig kommunikasjon mellom avdelingene.

Gjør ende på det ukentlige informasjonsmøtet og få heller den nødvendige informasjonen fra plandisc.

Så det å legge inn den interaktive plandisc vil skape en mer effektiv arbeidsflyt for selskapet ditt. Dette vil gi selskapet din mer tid og det vil samtidig resultere i et styrket samarbeid på tvers av avdelingene.