16. januari 2019

5 funktioner du bör använda i ditt årshjul

blogbillede-m-opacitytekst-SEK

Få maximal utdelning av ditt årshjul.


Fullända ditt årshjul med dessa funktioner.Plandisc har många funktioner som du kanske inte har provat än. Dessa kan hjälpa dig med planeringen samt öka produktiviteten. Allt från att visualisera verksamhetens planer, planera aktiviteter och händelser under årets gång samt mycket mer.

Har du fått ut det bästa av Plandisc och har det hjälpt din produktivitet? Här är våra 5 viktigaste funktioner som hjälper dig under din arbetsdag.

1. Delning av aktivitetsringar i årshjulet

Dela aktivitetsringen från marknadsavdelningen med försäljningsavdelningen. Därmed kan alla avdelningar inom företaget planera och anpassa stora händelser och aktiviteter samtidigt som de tar hänsyn till varandras behov.

Marknads- och försäljningsavdelningen skapar alltså egna ringar i årshjulet som tillsammans ger en fullständig överblick.

Ett gemensamt interaktivt årshjul

2. Synliggör organisationens årshjul på ditt intranät

Synliggör organisationens kompletta årshjul på ert intranät. På så sätt får alla avdelningar möjligheten att se årets planering, aktiviteter och händelser. Detta ger hela organisationen en överblick över och insyn i verksamheten.

Med ett lösenord kan du själv välja vem du vill dela årshjulet med.

Infoga ditt årshjul

3. Ge dina aktiviteter etiketter

I årshjulet kan du även sätta etiketter på aktiviteterna. Därmed kan du kategorisera aktiviteterna med hjälp av olika färger. Exempelvis kan varje färg symbolisera en enskild medarbetare; Susanne ansvarar för de gula aktiviteterna.

Få snabb och tydlig överblick över vem som ansvarar för vad.

Etiketter på aktiviteter

4. Infoga din kalender i Plandisc

Förutom det kan du infoga din kalender i årshjulet och på så sätt få en bättre överblick över arbetsdagen under årets gång. Nu behöver du inte bara planera på veckor eller månader, utan kan planera för varje enskild dag under året.

Skapa möten med påminnelser så du inte glömmer de viktigaste sakerna under din arbetsdag.

Skapa din kalender i ett årshjul

5. Integrera Plandisc med Outlook

Som något helt nytt, är det nu möjligt för dig att integrera ditt digitala årshjul i Outlook. Därmed kan du enkelt överföra dina möten från kalendern i Outlook till ditt årshjul.

Förenkla din arbetsdag med Outlook och Plandisc.

Plandiscs tillägg för Outlook

Genom att använda ovanstående funktioner, optimerar du användningen av Plandisc och skapar därigenom framtida mervärde åt företagets totala planering.

Digitalt årshjul
logo_tekst_hojre_side