Et samlet blikk på anbefalingene til styrets arbeidsplan

board-of-directors-strategic-planning

Har du nylig blitt medlem av, eller har du fått en ny rolle i, et styre? Kanskje er du erfaren og interessert i et overblikk over anbefalinger fra relevante fagfolk og faggrupper. Da er du kommet til rett sted. Her vil vi presentere en rekke tips som vi har samlet fra erfarne folk og grupper innenfor området.

Tett sammenheng mellom strategi og arbeidsplan/årshjul

Forumet for offentlige styrer, «Dagens Dagsorden», legger ikke skjul på hvor mye strategien betyr i alle aspekter av plan-leggingen. I artikkelen deres, «Bestyrelsens årshjul», gjennomgår de formålet med å benytte et årshjul til planleggingen av årets gang.

 

Her fremhever de hvordan strategi-utviklingen bør inkluderes direkte i årsplanen, da det spesielt er her det kan skapes verdi. Utviklingsoppgaver, som er relatert til strategien, blir i mange tilfeller omgått, slik at det fulle potensialet ikke utnyttes.

strategy-puzzle-2

Per Jørgen Foss er CFO/finansdirektør i Malorama-konsernet og gir gode råd til ledere på bakgrunn av hans erfaringer fra direktørstillinger og styrer. I artikkelen «Hvordan setter du sammen et kompetent styre?» understreker han blant annet at kontrollområdet blir nødt til å være understøttet av en klar strategi.

 

Strategisk kompetanse er det mest verdifulle for et styre ifølge Per Jørgen Foss. På bloggen hans finner du masse informasjon og tips om blant annet strategi, styreansvar, risikokontroll og mye mer: https://perjorgenfoss.com/

Har du nylig blitt medlem av, eller har du fått en ny rolle i, et styre? Kanskje er du erfaren og interessert i et overblikk over anbefalinger fra relevante fagfolk og faggrupper. Da er du kommet til rett sted. Her vil vi presentere en rekke tips som vi har samlet fra erfarne folk og grupper innenfor området.

Tett sammenheng mellom strategi og arbeidsplan/årshjul

Forumet for offentlige styrer, «Dagens Dagsorden», legger ikke skjul på hvor mye strategien betyr i alle aspekter av planleggingen. I artikkelen deres, «Bestyrelsens årshjul», gjennomgår de formålet med å benytte et årshjul til planleggingen av årets gang.

Her fremhever de hvordan strategiutviklingen bør inkluderes direkte i årsplanen, da det spesielt er her det kan skapes verdi. Utviklingsoppgaver, som er relatert til strategien, blir i mange tilfeller omgått, slik at det fulle potensialet ikke utnyttes.

Per Jørgen Foss er CFO/finansdirektør i Malorama-konsernet og gir gode råd til ledere på bakgrunn av hans erfaringer fra direktørstillinger og styrer. I artikkelen «Hvordan setter du sammen et kompetent styre?» understreker han blant annet at kontrollområdet blir nødt til å være understøttet av en klar strategi.

Strategisk kompetanse er det mest verdifulle for et styre ifølge Per Jørgen Foss. På bloggen hans finner du masse informasjon og tips om blant annet strategi, styreansvar, risikokontroll og mye mer: https://perjorgenfoss.com/

strategy-puzzle-2

Anbefalinger til arbeidsplanens/årshjulets innhold

Et årshjul kan være med til å støtte opp om verdiskapelsen i styret. Styret får en mulighet til å visualisere en prosess der oppgaver og mål blir gjennomført fortløpende, og nye tiltak kan få drivkraft fra den rytmen som skapes.

Faste oppgaver:

  • Juridiske oppgaver, blant annet GDPR
  • Forretningsordenens oppgaver
  • Fortløpende kontroller

Utviklingsoppgaver:

  • Strategiutvikling
  • Mål som tar utgangspunkt i aktuelle forhold

Møteplaner

Det anbefales at den gode arbeidsplanen blir lagd i et interaktivt verktøy, noe som gjør koordinering og fortløpende tilpasning av årsplanen enklere.

 

Styrenettverket ASNET Board anbefaler det digitale årshjulet som et verktøy for å skape en bedre og mer flytende arbeidsgang. Når prosessene effektiviseres blir det bedre tid til strategi og planlegging. Derfor mener ASNET Board at det digitale årshjulet er viktig for verdiskapelsen.

Det anbefales at den gode arbeidsplanen blir lagd i et interaktivt verktøy, noe som gjør koordinering og fortløpende tilpasning av årsplanen enklere.

Styrenettverket ASNET Board anbefaler det digitale årshjulet som et verktøy for å skape en bedre og mer flytende arbeidsgang. Når prosessene effektiviseres blir det bedre tid til strategi og planlegging. Derfor mener ASNET Board at det digitale årshjulet er viktig for verdiskapelsen.

Hvis du ikke har prøvd det digitale verktøyet, kan du prøve det her:

Prøv Plandisc gratis i 30 dager. Årshjulet