Suosituksia hallituksen työsuunnitelman optimoimiseksi

board-of-directors-strategic-planning

Oletko tullut vasta hallituksen jäseneksi tai saanut uuden roolin hallituksessa? Tai ehkä olet kokeneempi ja haluat saada kokonaiskuvan relevanttien asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien suosituksista koskien hallitustyöskentelyn suunnittelua? Olet oikeassa paikassa.
Esittelemme tässä koko joukon vinkkejä, jotka olemme koonneet alan kokeneilta asiantuntijoilta.

Strategialla ja työsuunnitelmalla/vuosikellolla on läheinen suhde

Tanskalainen julkisen alan hallitusten foorumi ”Dagens Dagsorden” korostaa strategian merkitystä suunnittelun kaikilla osa-alueilla. Hallituksen vuosikelloa koskevassa artikkelissaan he perustelevat hyvin, mikä merkitys vuosikellolla on hallitustyöskentelyn suunnittelussa.

 

Artikkelissa korostetaan sitä, että strategian kehittelyn tulee sisältyä suoraan vuosisuunnitelmaan, sillä juuri sen kautta voidaan toteuttaa arvonluontia. Kehitystehtävät, jotka ovat yhteydessä strategiaan, tulevat usein sivuutetuiksi, jolloin toiminnan täyttä potentiaalia ei saada käyttöön.

strategy-puzzle-2

Per Jørgen Foss on Malorama-konsernin talousjohtaja ja antaa hyviä neuvoja johtajille ja hallitusten jäsenille pitkän johtaja- ja hallitustyöskentelykokemuksensa pohjalta. Artikkelissaan ”Kuinka kokoat pätevän johdon?” hän painottaa, että esimerkiksi kontrollointia tulee tukea selkeällä strategialla.

 

Per Jørgen Fossin mukaan hallitukselle kaikkein arvokkaimpia ovat strategiset kyvyt. Fossin blogista löytyy paljon vinkkejä ja tietoa esimerkiksi strategiasta, hallitusvastuusta ja riskienhallinnasta. https://perjorgenfoss.com/

Oletko tullut vasta hallituksen jäseneksi tai saanut uuden roolin hallituksessa? Tai ehkä olet kokeneempi ja haluat saada kokonaiskuvan relevanttien asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien suosituksista koskien hallitustyöskentelyn suunnittelua? Olet oikeassa paikassa.
Esittelemme tässä koko joukon vinkkejä, jotka olemme koonneet alan kokeneilta asiantuntijoilta.

Strategialla ja työsuunnitelmalla/vuosikellolla on läheinen suhde

Tanskalainen julkisen alan hallitusten foorumi ”Dagens Dagsorden” korostaa strategian merkitystä suunnittelun kaikilla osa-alueilla. Hallituksen vuosikelloa koskevassa artikkelissaan he perustelevat hyvin, mikä merkitys vuosikellolla on hallitustyöskentelyn suunnittelussa.

Artikkelissa korostetaan sitä, että strategian kehittelyn tulee sisältyä suoraan vuosisuunnitelmaan, sillä juuri sen kautta voidaan toteuttaa arvonluontia. Kehitystehtävät, jotka ovat yhteydessä strategiaan, tulevat usein sivuutetuiksi, jolloin toiminnan täyttä potentiaalia ei saada käyttöön.

Per Jørgen Foss on Malorama-konsernin talousjohtaja ja antaa hyviä neuvoja johtajille ja hallitusten jäsenille pitkän johtaja- ja hallitustyöskentelykokemuksensa pohjalta. Artikkelissaan ”Kuinka kokoat pätevän johdon?” hän painottaa, että esimerkiksi kontrollointia tulee tukea selkeällä strategialla.

Per Jørgen Fossin mukaan hallitukselle kaikkein arvokkaimpia ovat strategiset kyvyt. Fossin blogista löytyy paljon vinkkejä ja tietoa esimerkiksi strategiasta, hallitusvastuusta ja riskienhallinnasta. https://perjorgenfoss.com/

strategy-puzzle-2

Suosituksia työsuunnitelman/vuosikellon sisällöksi

Vuosikello voi olla mukana tukemassa hallituksen arvonluontia. Vuosikellon avulla hallitus voi visualisoida työskentelyprosessinsa, jossa tehtävät hoidetaan ja tavoitteisiin päästään ja uudet toimenpiteet voivat nousta siltä pohjalta.

Vuosikellon sisältö:

Vakiotehtävät:

  • Lakisääteiset tehtävät kuten GDPR
  • Yhtiöjärjestykseen kuuluvat tehtävät
  • Jatkuva kontrolli

Kehitystehtävät:

  • Strategiakehitys
  • Aktuaalisesta tilanteesta nousevat tavoitteet

Kokoussuunnitelmat

On suositeltavaa, että hyvä työsuunnitelma rakennetaan interaktiivisella työkalulla, joka tekee koordinoinnin ja vuosisuunnitelman jatkuvan muokkaamisen helpommaksi.

 

Hallitusverkosto ASNET Board suosittelee suunnittelutyökaluksi digitaalista vuosikelloa, joka tekee suunnittelutyöstä helpompaa, tehokkaampaa ja joustavampaa. Kun prosesseja tehostetaan, jää strategiatyölle ja sparraukselle enemmän aikaa – siksi ASNET Board on sitä mieltä, että digitaalinen vuosikello on tärkeä osa hallitustyöskentelyn arvonluontia.

On suositeltavaa, että hyvä työsuunnitelma rakennetaan interaktiivisella työkalulla, joka tekee koordinoinnin ja vuosisuunnitelman jatkuvan muokkaamisen helpommaksi.

Hallitusverkosto ASNET Board suosittelee suunnittelutyökaluksi digitaalista vuosikelloa, joka tekee suunnittelutyöstä helpompaa, tehokkaampaa ja joustavampaa. Kun prosesseja tehostetaan, jää strategiatyölle ja sparraukselle enemmän aikaa – siksi ASNET Board on sitä mieltä, että digitaalinen vuosikello on tärkeä osa hallitustyöskentelyn arvonluontia.

Hvis du ikke har prøvd det digitale verktøyet, kan du prøve det her:

Kokeile vuosikelloa ilmaiseksi