3 verktøy som sørger for tett samarbeid rundt den digitale strategien

samarbejde

Når en virksomhet har kontroll på deres digitale strategi, har de muligheten til å gi utførelsen et løft med samarbeids-verktøy. Strategien bør derimot være veldig konkret, slik at resultater kan evalueres og det kan skapes rammer for et godt samarbeid.


Spørsmålet om man skal ha en digital strategi eller ei, er utdatert. Derfor vil bloggen i stedet for diskutere hva en effektiv strategi er, og slå et slag for 3 verktøy som vil gjøre samarbeidet rundt strategien lettere.

Mange virksomheter har en ide rundt deres digitale strategi, men mangler konkrete mål og en plan for utførelsen. Dermed blir det nesten umulig å evaluere hvor suksessfull virksomheten er.

 

Det vil dessuten bli problematisk for medarbeiderne å samarbeide effektivt rundt innsatsene.

 

For eksempel kan en markedsførings-avdeling sikte mot å få flere kunder, og benytte Google Adwords til formålet. Men med hvor mange prosent skal antallet kunder stige, og er Adwords den eneste effektive kanalen til den spesifikke målgruppen?
Det bør derfor lages en markedsførings-trakt og utarbeides en plan for hvor i trakten bestemte kanaler skal benyttes.

Marketing-fnnel2

Mange virksomheter får rådgivere i digital strategi til å hjelpe dem med å lage en plan som utnytter det fulle potensialet.

 

Et veldig bra eksempel på rådgivere er Digitalveiviserne, som er spesialiserte i å hjelpe virksomheter med å lage en lønnsom forretning ved å utnytte deres digitale muligheter.

 

Les mye mer på deres hjemmeside:
https://digitalveiviserne.no/

Når en virksomhet har kontroll på deres digitale strategi, har de muligheten til å gi utførelsen et løft med samarbeidsverktøy. Strategien bør derimot være veldig konkret, slik at resultater kan evalueres og det kan skapes rammer for et godt samarbeid.

Spørsmålet om man skal ha en digital strategi eller ei, er utdatert. Derfor vil bloggen i stedet for diskutere hva en effektiv strategi er, og slå et slag for 3 verktøy som vil gjøre samarbeidet rundt strategien lettere.

Mange virksomheter har en ide rundt deres digitale strategi, men mangler konkrete mål og en plan for utførelsen. Dermed blir det nesten umulig å evaluere hvor suksessfull virksomheten er.

Det vil dessuten bli problematisk for medarbeiderne å samarbeide effektivt rundt innsatsene.

For eksempel kan en markedsføringsavdeling sikte mot å få flere kunder, og benytte Google Adwords til formålet.

Men med hvor mange prosent skal antallet kunder stige, og er Adwords den eneste effektive kanalen til den spesifikke målgruppen?

Det bør derfor lages en markedsføringstrakt og utarbeides en plan for hvor i trakten bestemte kanaler skal benyttes.

Marketing-fnnel2

Mange virksomheter får rådgivere i digital strategi til å hjelpe dem med å lage en plan som utnytter det fulle potensialet.

Et veldig bra eksempel på rådgivere er Digitalveiviserne, som er spesialiserte i å hjelpe virksomheter med å lage en lønnsom forretning ved å utnytte deres digitale muligheter.

Les mye mer på deres hjemmeside:
https://digitalveiviserne.no/

Når planen er tilrettelagt, er samarbeid veien fremover

1) Colibo: Et sosialt intranett og en digital arbeidsplass

Colibo er en effektiv software til samarbeid, som kan være med på å gi en god retningsfornemmelse. Løsningen byr på mange muligheter innenfor intern kommunikasjon.

 

For eksempel gjør den det enkelt å dele informasjon og ressurser, slik som intervjuer, bilder og artikler. I softwaren er det gode muligheter for å lage grupper som har en digital arbeidsplass, hvor arbeidsprosessen avklares og kunnskap deles.

2) Plandisc: Få overblikk med det digitale årshjulet

Det digitale årshjulet har som formål å gjøre det lett for virksomhetens medarbeidere å skape en overskuelig plan sammen. Ved å integrere årshjulet på virksomhetens intranett eller nettside, synligjøres årets aktiviteter på tvers av avdelinger.

 

Det er lett å synkronisere planene på tvers av avdelinger. Dette gjøres ved at hver avdeling deler deres aktivitetsring med planlagte aktiviteter, og slik skapes et overordnet årshjul av ringene.

 

En annen smart funksjon er integrasjonen med Outlook, som gjør deg i stand til å sende planer mellom kalenderen din i Outlook og årshjulet.

outlook_square_animated_new.-norsk

3) Microsoft Teams: Mer enn bare en chat

Det kan virke banalt med en chat-basert løsning, men man skal ikke undervurdere verdien av rask og effektiv kommunikasjon på tvers av team. Deling av filer er også lett, i tillegg til at alt er lagret i skyen.

 

Utover at samtalen på kontoret blir digitalisert, har alle medarbeiderne deres foretrukne applikasjoner ved fingertuppene. For eksempel er Skype, Word og Excel integrert i Teams.

Når planen er tilrettelagt, er samarbeid veien fremover

1) Colibo: Et sosialt intranett og en digital arbeidsplass

Colibo er en effektiv software til samarbeid, som kan være med på å gi en god retningsfornemmelse. Løsningen byr på mange muligheter innenfor intern kommunikasjon.

For eksempel gjør den det enkelt å dele informasjon og ressurser, slik som intervjuer, bilder og artikler. I softwaren er det gode muligheter for å lage grupper som har en digital arbeidsplass, hvor arbeidsprosessen avklares og kunnskap deles.

2) Plandisc: Få overblikk med det digitale årshjulet

Det digitale årshjulet har som formål å gjøre det lett for virksomhetens medarbeidere å skape en overskuelig plan sammen. Ved å integrere årshjulet på virksomhetens intranett eller nettside, synligjøres årets aktiviteter på tvers av avdelinger.

Det er lett å synkronisere planene på tvers av avdelinger.

Dette gjøres ved at hver avdeling deler deres aktivitetsring med planlagte aktiviteter, og slik skapes et overordnet årshjul av ringene.

En annen smart funksjon er integrasjonen med Outlook, som gjør deg i stand til å sende planer mellom kalenderen din i Outlook og årshjulet.

3) Microsoft Teams: Mer enn bare en chat

Det kan virke banalt med en chat-basert løsning, men man skal ikke undervurdere verdien av rask og effektiv kommunikasjon på tvers av team. Deling av filer er også lett, i tillegg til at alt er lagret i skyen.

Utover at samtalen på kontoret blir digitalisert, har alle medarbeiderne deres foretrukne applikasjoner ved fingertuppene. For eksempel er Skype, Word og Excel integrert i Teams.

Hvis du ikke har prøvd det digitale årshjulet, kan du prøve det her:

CTA norsk