Årshjulet i HR

Flere og flere HR avdelinger har kartlagt deres HR aktiviteter i et årshjul. Når man planlegger HR aktivitetene for året får man et overblikk, og dermed også muligheten til å planlegge smartere og overholde deadlines.

 

Overblikket sørger også for at HR aktiviteter ikke forstyrrer den daglige driften, og planlegges slik at virksomheten ikke går på kompromiss med hovedfokuset deres. Hvilke typer HR aktiviteter kan et årshjul inneholde?

Nedenfor kommer noen eksemple:

• Personalmøter med de respektive avdelingene.
• Kick-off personalmøter
• Ledermøter
• Strategiutvalgsmøter
• Driftsmål
• Rapporter, med hensyn til krav fra myndighetene.
• Kurs og aktiviteter
• Julebord
• MUS – Medarbeiderutviklingssamtaler
• LUS – Lederutviklingssamtaler
• Møter med tillitsvalgte
• Medarbeiderundersøkelser – Trivselsmålinger
• Lønnssamtaler
• Kontraktsforlengelser
• Budsjetter

Synliggjør årshjulet

I noen organisasjoner vektlegger man en høy grad av åpenhet, og man vil derfor gjerne synliggjøre hvilke HR-aktiviteter som virksomheten har i løpet av året.

Det er viktig for disse virksomhetene at årshjulene blir offentliggjort, slik at de er tilgjengelige for alle.

Her er Plandiscs integreringsverktøy ekstremt nyttig. Hver Plandisc har en unik iframe kode, noe som gjør det mulig å integrere årshjulet på virksomhetens intranett.

Vedheft dokumenter til årshjulet

I årshjulet kan man vedhefte forskjellige dokumenter, som f.eks. word, pdf, excel osv. HR-avdelingen kan dermed vedhefte prosedyrene til de forskjellige aktivitetene. Man kan også vedhefte agendaer, referater, statusmålinger eller noe helt annet.

Dette gir HR-avdelingen muligheten til å samle all informasjon, som omhandler årssyklusen, et sted. Dette er enda en mulighet til å øke åpenheten.

Ønsker du å teste Plandisc som ditt årshjul? Prøv gratisversjonen!

sign-up_animated_new-norsk