2500 Skoler og Universiteter har effektivisert deres årlige planlegging med 20%!

Med nesten 4800 brukere fra 2500 forskjellige skoler i Norden begynner Plandisc å sette sine spor når det kommer til skoleårs planlegging. Men hva er det som gjør Plandisc så bra for skoler?

Plandisc teamet satt ut for å spørre våre brukere hvorfor planlegging av skoleåret i en interaktiv syklisk kalender fungerer så bra for skoler og utdanningsinstitusjoner.

Etter en prat med to av våre superbrukere, Østerbyskolen i Danmark og Syddansk Universitet (SDU), fikk vi et innblikk i grunnen til skoler velger og fortsetter med å planlegge skoleåret med Plandisc.

Hva er det som gjør Plandisc så egnet til skoler?

Det å kunne se hele skoleåret i et skjermbilde er en av hovedgrunnene til at Østerbyskolens administrasjon velger å fortsette med Plandisc. Sammen med denne unike oversikten, elsker de at:

  • Vitensdeling har økt
  • Koordinering av aktiviteter er blitt mye lettere.
  • Tiden brukt på planlegging har redusert.
  • Evaluering av aktiviteter er lettere enn noensinne – kan bruke denne innsikten til fremtidige aktiviteter
  • Intuitivt verktøy er verktøy som faktisk blir brukt.

Økt vitensdeling

Ved at hver avdeling lager hver sin kalender, i form av en ring, og legger dem inn i en samlet oversikt, gjøres vitensdeling mellom lærere og årganger mye lettere. Når hele personalet har adgang til plandiscen, blir det lett å dele dokumenter, presentasjoner og lenker mellom avdelinger. Dette tverrfaglige overblikket gjør det mulig for personalet å bli inspirert av hverandres planer og presentasjoner, samtidig gjør det det lettere å samarbeide med hverandre.

«Deling av ringer mellom avdelinger sikrer vitensdeling, og bidrar til å danne oversikt, slik at vi oppdager dobbeltbookinger.» – Østerbyskolen

Koordinere begivenheter

Før de brukte Plandisc, hadde skolens administrasjon vanskelig med å koordinere begivenheter, aktiviteter og prøver mellom klasser. Men nå har Østerbyskolen en enkel og lett oversikt mellom klasser, som gjør at de kan hindre overlappende hendelser. Bruken av Plandisc har ikke bare minsket dobbeltbooking, men oversikten har også redusert tiden skolens personale bruker på planlegging betydelig.

Reduser planleggingstiden

Lærere og skoleadministrasjonen har ikke akkurat mye tid på hendene, med lite forberedelsestid og masse lærer materiale som skal forberedes – jo kjappere planer kan bli koordinert desto bedre. Bare på planlegging av neste år, har hver lærer på Østerbyskolen spart ca. 2 timer!

Sikre at møter og begivenheter er en suksess!

Vi vet alle at læring kommer fra tilbakemelding. Og flere steder er det også en standard at elever eller andre deltagere skal evaluere faget, timen, prøven eller lignende.

Ofte kan evaluering være en kjedelig aktivitet, med en rotete håndtering. Men ved å sende ut en evaluering direkte fra Plandisc-begivenheten, som deltagerne allerede er koblet til, gjør evalueringsprosessen mye lettere og langt mindre tidskrevende.

Hvis du vil at personalet ditt skal bruke et verktøy MÅ DET VÆRE INTUITIVT!

Det er ingenting verre enn å bruke dyrebar tid på å finne ut av hvordan et verktøy, som egentlig skal spare deg tid, fungerer. Med løpende tilbakemeldinger fra våre brukere, jobber vi konstant på å gjøre Plandisc så brukervennlig som mulig, og så langt, har innsatsen vår gitt resultat.

«Verktøyet er intuitivt, og det er lett å komme i gang.» – Østerbyskolen

Men hva med Universiteter da? Hva gjør Plandisc så egnet til høyere utdanning?

Som en av de førende universiteter i Norden er Syddansk Universitet (SDU) et ambisiøst universitet som er drevet av å fremme de talenter og forskningsresultater, som utvikler samfunnet. Med en ambisjon om å utvikle samfunnet trenger universitetet et planleggingsverktøy som kan lette samarbeidet mellom avdelinger samtidig som det reduserer overlappende begivenheter og langtekkelig arbeid.

«Vi sparer blant annet tid da vi ikke trenger å rette i 3 forskjellige excel ark, som samtidig skal lastes opp de rette stedene. Det gjør planlegging og administrative endringer MYE lettere – tiden vi bruker på planlegging er blitt redusert med 20%» – SDU

Med flere års erfaring med Plandisc etter hvert, ser SDU klare fordeler ved å planlegge året i en interaktiv syklisk kalender. Forestill deg å spare 20% av den tiden dere bruker på å planlegge de neste semestrene – samtidig som transparensen innen universitetet økes?

Sagt enkelt - du trenger bare å planlegge året EN gang.

Repeter aktivitetene eller «planlegg igjen» for å gjenta de for påfølgende årene. Økt synergi innen og mellom avdelinger oppfordre til mer tverrfaglig samarbeid og gjør det mulig å involvere flere grupper i diverse prosesser.

«Dette var løsningen for å samle de ulike avdelingene på kontoret – Samtidig er det MYE lettere å velge til den informasjonen som er relevant for den enkelte.» -SDU

Med økt samarbeid og innsikt i kommende begivenheter, blir arbeidsmengden koblet til planlegging på tvers av en organisasjon redusert markant – og enda bedre opplever SDU langt færre planleggingsfeil, som naturligvis reduserer den administrativ arbeidsmengde.

«Deling av ringer mellom avdelinger sikre vitensdeling og hjelper oss med overblikket som trengs til å synliggjøre dobbeltbookinger» – SDU

Filtrering i plandiscen og muligheten for å skape så mange årshjul som du vil, gjør at du kan se akkurat den informasjonen som er relevant for deg, gjør løsningen ekstremt fleksibel.

Alt i alt har planlegging og event koordinering med Plandisc allerede vært en win-win for mange skoler og universiteter – de holder seg nå samkjørt gjennom skoleåret.

Ikke prøvd Plandisc enda?

Prøv gratis i 14 dager eller kontakt oss for en gratis gjennomgang om hvordan din skole eller utdanningsinstitusjon kan få nytte av å bruke Plandisc.