2500 koulua ja yliopistoa säästää 20% suunniteluajasta

Aarhus University bikes

4800 käyttäjällä 2500 pohjoismaisissa kouluissa, Plandisc on jättänyt jälkensä kouluvuoden suunnittelussa. Mutta mikä tekee Plandiscistä niin hyvän kouluille?

Plandisc kysyi käyttäjiltänsä, miksi kouluvuoden suunnittelu interaktiivisessa syklisessä kalenterissa on sopivaa kouluille ja korkeakouluille.

Haastattelemalla kahta aktiivista käyttäjää, Østerbyskolen Tankassa ja University of Southern Denmark (SDU), saimme selkeän selityksen, mikdi koulut valitsivat ja käyttävät Plandisciä kouluvuoden suunnitteluun.

Mikä tekee Plandiscistä niin hyvän kouluille?

Koko kouluvuoden suunnitelmien näkeminen yhdessä näytössä on yksi pääsyistä, miksi Østerbyskolenin hallinto käyttää Plandisciä. Yhdessä tämän uniikin kokonaiskuvan kanssa, he sanovat seuraavaa:

  • Tiedonjako on lisääntynyt.
  • Tapahtumien koordinointi on helpottunut.
  • Suunnitteluun käytetty aika on vähentynyt.
  • Tapahtumien arviointi on helpompaa kuin koskaan ennen – ja sen käyttö tuleviin tapahtumiin on helppoa.
  • Intituitiivinen järjestelmä, jota oikeastit käytät.
GUL-school-gif-FI

Lisääntynyt tiedonjako

Kun jokainen osasto tekee oman kalenterinsa, renkaan muodossa, ja kokoaa ne yhteen näkymään, tiedonjako opettajien ja luokkien välillä on paljon helmpompaa. Kun koko henkilökunta pääsee Plandisciin, on helppoa jakaa dokumentteja, esityksiä ja linkkejä opettajien kesken.
Tämä kokonaiskuva mahdollistaa henkilökunnan saada inspiraatiota muiden suunnitelmista ja esityksistä ja helpottaa yhdessä työskentelyä.

“Renkaiden jakaminen osastojen välillä varmistaa tiedonjakamisen, ja auttaa luomaan kokonaiskuvan, joka tekee helpoksi huomata ja välttää tuplabuukkaukset..”  – Østerbyskolen

Tapahtuminen koordinointi

Ennen Plandisciä, koulun hallinnon oli vaikeaa koordinoida tapahtumia, aktiviteetteja ja kokeita luokkien välillä. Kuitenkin, nyt Østerbyskolenills on nyt helppo ja selkeä kokonaiskuva luokkien välilllä, varmistaen että aktiviteetit ja tapahtumay eivät ole samaanaikaan. Plandisc ei ainoastaan vähennä tuplabuukkauksia, mutta tämä kokonaisnäkymä myös sallii henkilökunnan vähentää suunnittelemiseen kuluvaa aikaa.

Suunnitteluun käytetty aika on vähentynyt

Opettajan ja koulun hallinnon aika on lyhyt, mutta opetusmateriaalia pitää suunnitella- mitä nopeammin suunnitelmat voidaan koordinoida, sitä parempi. Vain suunnittelemalla seuraava vuoden, Østerbyskolen säästi 2 tuntia oepttajaa kohti!

Varmista, että tapaamiset ja tapahtumat onnistuvat!

Jotkut teistä ovat varmasti olleet vastuussa tapaamisesta tai tapahtumisesta ja lähteneet tietämättä, mitä henkilökunta oikeasti ajatteli? Ainoa tapa oikeasti tietää, on saada heiltä arvio. Mutta useiden sähköpostien lähettäminen ja vastausten odottaminen on iso työ – siksi arviointikutsun lähettäminen suoraan plandiscistä, johon henkilökunnalla on jo pääsy, tekee arvioinnista helmpompaa ja nopeampaa.
lähettämällä useita sähköposteja ja odottamalla

Jos haluat henkilökuntasi käyttämään it-järjestelmää, sen TÄYTYY OLLA INTUITIIVINEN!

Mikään ei ole pahempaa kuin käyttää aikaa oppimaan järjestelmää. Säännöllinen palaute käyttäjiltämme auttaa meitä tekemään Plandiscistä niin käyttäjäystävällisen kuin mahdollista, ja tähän mennessä olemme onnistuneet siinä.

“Järjestelmä on intuitiivinen, joten sen käyttö on helppo aloittaa.” – Østerbyskolen

Entä yliopistot? Mikä tekee Plandiscistä niin hyvän korkeakoulusektorille?

Yksi Pohjoismaiden huippuyliopistoista, University of Southern Denmark (SDU) on kunnianhimoinen yliopisto, joka pyrkii edistämään tutkimusta ja yhteiskunnan kehittämistä, tarvitsi suunnitttelutyökalun, joka helpottaa osastojen välistä ja sisäistä yhteistyötä, kuten päällekkäisten tapahtumien ja manuaalista työtä.

            “Säästämme mm. aikaa, koska meidän ei tarvitse korjata ja päivittää 3 eri excel-tiedostoa. Se tekee suunnittelusta ja hallinnollisista muutoksista paljon helpompia. – Tulevan vuoden suunnitteluun käyttämämme aika vähentyi 20%. – SDU

Vuosien Plandisc-kokemuksella, interaktiivisen syklisen kalenterin käytön hyödyt on SDU:lle selvät. Kuvittele, että voit tulevien lukukausien suunnitteluun kuluvaa aikaa 20%, ja samalla lisätä läpinäkyvyyttä yliopistolla?

Yksinkertaisesti, sinun tarvitsee suunnitella vuosi vain kerran

Toista aktiviteetteja tai “suunnittele uudelleen”, jolloin näet ne tulevina vuosina. Lisääntynyt synergia osastojen välillä ja sisällä edistää poikkitieteelliseen yhteistyöhön, jolloin eri ryhmien on helppo olla mukana eri projekteissa.

“Tämä oli ratkaisu meidän toimistolle saadaksemme osastomme yhteen – Samanaikaisesti, se tekee itselle sopivan informaation löytämisestä helpompaa.” – SDU

LIsääntyneellä yhteistyöllä ja tärkeillä oivalluksilla, suunnitteluun liittyvä työtaakka isossa organisaatiossa on huomattavasti vähentynyt – ja mikä parempaa, SDU ei enää koe aikataulutukseen liittyviä virheitä, luonnollisesti vähentäen hallinnollista työmäärää.

“Renkaan jakaminen osastojen välillä varmistat tiedonjakamisen ja auttaa meitä saamaan kokonaiskuvan, jonka avulla tuplabuukkaukset on helppo huomata – SDU

Suodattamalla Plandiscin ja tekemällä niin monta kalenteria kuin haluat, ja näkemällä juuri ne tiedot, mitä tarvitset, tekee työkalusta räätälöitävän.

Kaiken kaikkiaan, aikataulutus ja tapahtumien koordinointi Plandiscilä on ollut win-win tuhansille kouluille ja korkeakouluille, parantaen heidän kokonaiskuvaa opintovuoden aikana.

Etkö ole vielä kokeillut Plandisciä?

Kokeile ilmaiseksi 14 päivän ajan tai ota yhteyttä saadaksesi maksuttoman esittelyn, jossa kerromme, kuinka koulusi voi hyötyä Plandiscistä.

vuosikello