Saadan kan et aarshjul kan optimerer arbejdsprocessen

Sådan kan et årshjul optimere arbejdsprocessen

Afbrydelser koster hjernebrændstof. For mange mange bolde i luften med ubalance i arbejdsprocessen påvirker effektivten i arbejdstiden. Døgnet giver kun 24 timer, hvilket gør det svært at opnå alle ønskede arbejdsopgaver.  Et årshjul kan ikke redde verden, men kan støtte arbejdsaktiviteterne og de uventede forstyrelser der kommer i løbet af en arbejdsdag. Følgende opslag udreddes[...]
effektiviser evalueringen

Effektiviser evalueringen på møder og aktiviteter med et årshjul

Indsamling af feedback og evalueringer fra møder  er en krævende  proces, som tager mange ressourcer og tid. Med en travl kalender og manglende håndtering af evalueringsdata, mister materialet meget af sin værdi. Men med Plandiscs funktioner indenfor evaluering vil processen være  håndterbar og værdiskabende. Direkte evalueringsproces gennem årshjulet Med et Årshjul fra plandisc er der[...]
Asnet-board-bruger-af-det-digitale-aarshjul

Nu er Danmarks største bestyrelsesnetværk også bruger af det digitale årshjul

ASNET Board, som med sine 180 medlemmer og erfaring fra 2500 bestyrelsesposter er Danmarks største bestyrelsesnetværk, kender om nogen til vigtigheden af et velfungerende årshjul. Siden de faldt over den digitale udgave af årshjulet, har de anbefalet det til deres medlemmer som et værktøj, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere. Netværket af bestyrelser for små og mellemstore[...]
Thumbnail-bestyrelsesblog2

Effektiv mødeplanlægning i bestyrelsen med et interaktivt årshjul

Opnå indsigt på tværs af organisationen gennem effektiv mødeplanlægning En væsentlig del af planlægningsarbejdet i bestyrelsen består i at udarbejde en overskuelig plan over, hvilke møder, der skal afholdes og til hvilke formål. I den sammenhæng er det fordelagtigt at effektivisere arbejdsgangen ved at sætte mødeplanen i kontekst med andre arbejdsområder i organisationen. Med et interaktivt årshjul[...]
Thumbnail-bestyrelsesblog

Skab værdi i bestyrelsen med hjælp fra Plandisc

Sådan kan et interaktivt årshjul understøtte værdiskabelsen i bestyrelsen Effektiv årsplanlægning er en vigtig forudsætning for værdiskabelse i bestyrelsen. I det henseende har flere organisationer fået øjnene op for Plandiscs interaktive årshjul, som sikrer en sammenhængende og koordineret årsplan, der løbende kan revideres. I denne blog får du en række gode råd til integrering af[...]

Årsplan i en bestyrelse

En årsplan som arbejdsplan. En årsplan skulle gerne være en arbejdsplan for en bestyrelse, som beskriver de emner/aktiviteter, som man vil behandle og de strategiske mål, som man har sat sig for det kommende år. Mange bestyrelser lader kalenderåret gå sin skæve gang og behandle emner, som de kommer, eller som direktøren præsenterer på bestyrelsesmøderne.[…]