Få bedre trivsel på arbejdspladsen med 4 afgørende tiltag

Bedre trivsel på arbejdspladsen er i stigende grad på folks læber. Virksomheder søger med lys og lygte efter måder at sikre et sundt og samtidigt produktivt arbejdsmiljø. I dette blogindlæg vil vi udforske fire nøgleelementer, der i stor stil bidrager hertil. Det kan nemlig for mange være svært at finde hoved og hale i, hvor[...]

Sådan kan et årshjul optimere arbejdsprocessen

Afbrydelser koster hjernebrændstof. For mange mange bolde i luften med ubalance i arbejdsprocessen påvirker effektivten i arbejdstiden. Døgnet giver kun 24 timer, hvilket gør det svært at opnå alle ønskede arbejdsopgaver.  Et årshjul kan ikke redde verden, men kan støtte arbejdsaktiviteterne og de uventede forstyrelser der kommer i løbet af en arbejdsdag. Følgende opslag udreddes[...]

Effektiviser evalueringen på møder og aktiviteter med et årshjul

Indsamling af feedback og evalueringer fra møder  er en krævende  proces, som tager mange ressourcer og tid. Med en travl kalender og manglende håndtering af evalueringsdata, mister materialet meget af sin værdi. Men med Plandiscs funktioner indenfor evaluering vil processen være  håndterbar og værdiskabende. Direkte evalueringsproces gennem årshjulet Med et Årshjul fra plandisc er der[...]
Årshjul

Vandværkets årshjul

Årshjul i et vandværk For alle virksomheder har planlægning af virksomhedens aktiviteter stor betydning for en hensigtsmæssig og smidig drift af virksomheden. Det gælder også tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Det er vores erfaring, at brugen af et årshjul som planlægningsinstrument for vand- og spildevandsselskabers bestyrelsesmøder kan være med til at sikre, at de enkelte møder placeres på[...]

Nu er Danmarks største bestyrelsesnetværk også bruger af det digitale årshjul

ASNET Board, som med sine 180 medlemmer og erfaring fra 2500 bestyrelsesposter er Danmarks største bestyrelsesnetværk, kender om nogen til vigtigheden af et velfungerende årshjul. Siden de faldt over den digitale udgave af årshjulet, har de anbefalet det til deres medlemmer som et værktøj, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere. Netværket af bestyrelser for små og mellemstore[...]

Effektiv mødeplanlægning i bestyrelsen med et interaktivt årshjul

Opnå indsigt på tværs af organisationen gennem effektiv mødeplanlægning En væsentlig del af planlægningsarbejdet i bestyrelsen består i at udarbejde en overskuelig plan over, hvilke møder, der skal afholdes og til hvilke formål. I den sammenhæng er det fordelagtigt at effektivisere arbejdsgangen ved at sætte mødeplanen i kontekst med andre arbejdsområder i organisationen. Med et interaktivt årshjul[...]

Skab værdi i bestyrelsen med hjælp fra Plandisc

Sådan kan et interaktivt årshjul understøtte værdiskabelsen i bestyrelsen Effektiv årsplanlægning er en vigtig forudsætning for værdiskabelse i bestyrelsen. I det henseende har flere organisationer fået øjnene op for Plandiscs interaktive årshjul, som sikrer en sammenhængende og koordineret årsplan, der løbende kan revideres. I denne blog får du en række gode råd til integrering af[...]