Skab værdi i bestyrelsen med hjælp fra Plandisc

Bestyrelsens-vaerdiskabelse-plandisc

Sådan kan et interaktivt årshjul understøtte værdiskabelsen i bestyrelsen

Effektiv årsplanlægning er en vigtig forudsætning for værdiskabelse i bestyrelsen. I det henseende har flere organisationer fået øjnene op for Plandiscs interaktive årshjul, som sikrer en sammenhængende og koordineret årsplan, der løbende kan revideres. I denne blog får du en række gode råd til integrering af et digitalt årshjul.

I dag er værdiskabelse det vigtigste omdrejningspunkt for bestyrelsens daglige arbejde. Af den grund er bestyrelsens årsplanlægning altafgørende i forhold til, om årets mange og forskelligartede arbejdsopgaver struktureres på bedst mulig vis. Her er et digitalt årshjul et ideelt redskab til at sikre et flow, hvor overskuelighed, sammenhæng og effektivitet er opprioriteret.

CEO i bestyrelsesnetværket ASNET Board, Henrik Nielsen, er blandt fortalerne for at benytte Plandisc til at styrke værdiskabelsen.

IMG_8038 ok sh.jpg

“Planlægnings- og visualiseringsværktøjet fra Plandisc er det bedste jeg har set. Det kan helt sikkert styrke værdiskabelsen i bestyrelsen.
Når man først ser Plandisc værktøjet tror man, at det bare er en smart måde at visualisere et årshjul på i bestyrelsen. Men jo mere man arbejder med værktøjet opdager man de mange muligheder såsom link til virksomhedens andre planlægningsopgaver – ledermøder, projekter m.m.”

Henrik Nielsen, CEO, ASNET Board.


Løbende opfølgning med et interaktivt årshjul.

For at sikre at relevante punkter bliver fuldført og at flowet i arbejdsgangen bevares, anbefales det blandt andet af rådgivningsfirmaet Hildebrandt og Brandi, at der følges op ved hjælp af statusrapporteringer. Med et interaktivt årshjul fra Plandisc er det muligt løbende at opdatere årshjulet alt efter, om de rette prioriteringer er i fokus. I forhold til opfølgningen, vil du også kunne drage fordel af muligheden for at uploade rapporter, så alle har overblik over, hvilke opgaver der er løst og med hvilke udfald.

Læs også: Effektiv mødeplanlægning i bestyrelsen med et interaktivt årshjul

Koordinér planlagte opgaver mellem medlemmer og interessenter

Et andet område, der anbefales som værende en vigtig forudsætning for bestyrelsens værdiskabelse, er det tætte samarbejde mellem eksempelvis medlemmer, ejere og direktion.

ASNET Boards Henrik Nielsen nævner i den forbindelse, at Plandisc gør det simpelt at skabe et overblik over de forskellige opgaver på tværs af virksomheden. Plandisc skaber på den måde de rette forudsætninger for, at planlægningen kan gøres i fællesskab.

For at koordinere på effektiv vis og skabe indsigt kan bestyrelsen benytte Plandisc til deling af årshjulet og hver enkelt aktivitetsring. Derved sikres det, at dynamikken mellem de involverede optimeres, og det undgås, at informationer går tabt eller at ansvar overlapper uhensigtsmæssigt.

Indlejring af årshjul på intranet eller site

Udover at man fremmer samarbejdet og på den måde effektiviserer work flowet, er Plandisc også et ideelt værktøj til at give hele organisationen et bedre indblik i de resultater der opnås. Ved hjælp af Plandiscs indlejringsfunktion er det muligt, at uploade den interaktive årsplan på organisationens site. På den måde kan hele organisationen nemt og hurtigt tilgå årshjulet og de vedhæftede filer og få overblik over eksempelvis bestyrelsens daglige arbejde.

call-to-action-prov_gratis_banner_blog_stor