Årshjul

Vandværkets årshjul

Årshjul i et vandværk For alle virksomheder har planlægning af virksomhedens aktiviteter stor betydning for en hensigtsmæssig og smidig drift af virksomheden. Det gælder også tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Det er vores erfaring, at brugen af et årshjul som planlægningsinstrument for vand- og spildevandsselskabers bestyrelsesmøder kan være med til at sikre, at de enkelte møder placeres på[...]

Brug årsplan i skolen

Fem gode grunde til at bruge en årsplan i en skole. • Læreren kan bruge årsplanen som et arbejdsredskab, altså en ramme for undervisningen henover skoleåret • Et lærerteam kan anvende årsplanen til at koordinere det tværfagligt samarbejde. • Forældrene kan bruge den som en informationskilde til, hvad deres skolebørn skal lære fagligt henover skoleåret.[…]

Årsplan i en bestyrelse

En årsplan som arbejdsplan. En årsplan skulle gerne være en arbejdsplan for en bestyrelse, som beskriver de emner/aktiviteter, som man vil behandle og de strategiske mål, som man har sat sig for det kommende år. Mange bestyrelser lader kalenderåret gå sin skæve gang og behandle emner, som de kommer, eller som direktøren præsenterer på bestyrelsesmøderne.[…]

Skabelon til årsplan

Vores skabeloner er nemme at bruge. En god skabelon, er et godt udgangspunkt, til at få en dynamisk årsplan. Ved at bruge en skabelon fra Plandisc sparer du samtidig lidt tid – selv om det er hurtigt og enkelt at opbygge sin egen årsplan fra bunden. Her på sitet har vi lagt nogle eksempler ud,[…]

Findes der skabeloner til en årsplan ?

JA – der findes mange skabeloner. Hos Plandisc kan du finde mange forskellige årsplaner og de er alle cirkulær, hvilket giver et bedre overblik. Årsplaner er et af lærerens planlægningsværktøjer og et værktøj der kan bruges på skolen i dialogen med kolleger, forældre og ikke mindst elever. Mange årsplaner er ofte statiske og låste, da[…]

Forældreinddragelse er undervurderet

Forskning indikerer, at et godt læringsmiljø i hjemmet har afgørende betydning for barnets udvikling og læring i skolen. Et godt læringsmiljø i hjemmet før skolen har signifikant betydning for barnets uddannelsesmæssige. Her taler vi både om den sociale og kognitive udvikling. Vigtigt at læse højt for børn. Forældrenes involvering derhjemme har en betydelig positiv effekt[…]

Årsplan for den daglige skoleledelse

Folkeskolereformens nye krav til skolen stiller stor krav til skoleledelse, som skal  sætte retning og arbejde målrettet med den pædagogiske udvikling. En årsplan eller årshjulet vil være et vigtig redskab for skoleledelsen for at kommunikere retning og inklusion blandt lærerne og interessenter omkring skolen. Med en synlig og operationel årsplan kan skolelederen tydeliggøre mål og[…]