Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for Visma Plandisc A/S – FOR ERHVERVSKUNDER
1. TEGNING AF ABONNEMENT OG ACCEPT AF VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) accepteres ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Denmark, CVR 37204854 (herefter “Plandisc”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.
1.2. Hvis du ved oprettelse af abonnementet samtidig vælger at tilmelde dig Plandiscs nyhedsbreve, giver du samtykke til, at Plandisc må sende dig markedsføring og du accepterer betingelser og vilkår for Plandisc nyhedsbreve.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED
2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

3. PRISER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER
3.1. De til enhver tid gældende priser kan findes på Plandiscs hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.
3.2. Det er muligt at vælge betaling med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller faktura. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet med det samme fra det valgte kort. Ved betaling med faktura er betalingsbetingelserne 8 dage netto fra fakturadato. Ved valg af betaling med faktura pålægges et gebyr på DKK 25.

3.3. Der betales forud for et år af gangen, startende fra den dato abonnementet indgås. Der sker ikke tilbagebetaling ved opsigelse midt på året.
3.4. Fornyelse af abonnementet sker automatisk ved betaling med kreditkort, hvis ikke Kunden selv opsiger abonnementet inden udløb. Vælger du således betaling med kreditkort ved oprettelse af abonnementet eller ændrer du betalingsmetode fra faktura til kreditkort på et senere tidspunkt, accepterer du at blive tilmeldt automatisk betaling med kreditkort.
3.5. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til kundens Plandisc konto. Adgangen til programmet åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Plandisc forinden har ophævet abonnementet.

3.6. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Plandisc.

4. OPSIGELSE
4.1 Kunden kan opsige abonnementet 14 dage før en ny abonnementsperiode starter.
4.2 Opsigelse skal ske skriftligt ved at kontakte Plandisc på info@plandisc.com eller ved at gå ind på ens konto – vælg abonnement – tryk på knap ”stop abonnement”
4.3. Plandisc kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.
4.4. Hvis Kunden i forbindelse med oprettelse af abonnementet har accepteret, at Plandisc må sende direkte markedsføring, fortsætter Kunden med at modtage nyhedsbreve, indtil Kunden aktivt afmelder sig. Såfremt Kunden ønsker at afmelde sig Plandiscs nyhedsbreve, skal dette ske ved at følge vejledningen i betingelser og vilkår for Plandiscs nyhedsbreve.

5. KUNDENS DATA
5.1. Kundens data opbevares og behandles i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som findes her.

6. ÆNDRINGER I INDHOLD
6.1 Plandisc er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af programmet. Plandisc er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af programmet. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af programmet

7. OVERDRAGELSE
7.1 Plandisc har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
7.2 Kunden accepterer, at Plandisc er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af programmet og til opbevaring af Kundens data.

8. VILKÅRSÆNDRINGER
8.1 Plandisc er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Visma Plandisc A/S hjemmeside. Plandisc tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af programmet efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

9. TVISTER
9.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Viborg.
10. SAMARBEJDSOMRÅDE
10.1 Vi forbeholder os ret til at kontakte dig via e-mail eller telefon i forbindelse med administrationen af dit abonnement.

11. GYLDIGHED
11.1 Disse Vilkår er gyldige fra 25.05.2018 og erstatter tidligere vilkår.

 

Abonnementsvilkår for Plandisc ApS – GÆLDER KUN FORBRUGERE
1. TEGNING AF ABONNEMENT OG ACCEPT AF VILKÅR
1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) accepteres ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR No 37204854 (herefter “Plandisc”) og kunden (herefter “Kunden”), når Kunden er forbruger.
1.2. Hvis du ved oprettelse af abonnementet samtidig vælger at tilmelde dig Plandiscs nyhedsbreve, giver du samtykke til, at Plandisc må sende dig markedsføring og du accepterer betingelser og vilkår for Plandisc nyhedsbreve.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED
2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
3. PRISER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER
3.1. De til enhver tid gældende priser kan findes på Plandiscs hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Der tages udtrykkeligt forbehold for prisændringer.
3.2. Det er muligt at vælge betaling med kreditkort (VISA eller MasterCard) eller faktura. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet med det samme fra det valgte kort. Ved betaling med faktura er betalingsbetingelserne 8 dage netto fra fakturadato. Ved valg af betaling med faktura pålægges et gebyr på kr. 25.

3.3. Der betales forud for et år af gangen, startende fra den dato abonnementet indgås.
3.4. Fornyelse af abonnementet sker automatisk ved betaling med kreditkort, hvis ikke Kunden selv opsiger abonnementet inden udløb. Vælger du således betaling med kreditkort ved oprettelse af abonnementet eller ændrer du betalingsmetode fra faktura til kreditkort på et senere tidspunkt, accepterer du at blive tilmeldt automatisk betaling med kreditkort.
3.5. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til kundens Plandisc konto. Adgangen til programmet åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Plandisc forinden har ophævet abonnementet.
3.6. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Plandisc.

4. FORTRYDELSESRET
4.1. For forbrugere gælder der en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra tidspunktet for aftaleindgåelsen. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, lørdag, søndag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
4.2. For at gøre fortrydelsesretten gældende skal du meddele Plandisc din beslutning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring inden udløbet af din 14-dages fortrydelsesfrist.

5. OPSIGELSE
5.1 Abonnementet er bindende de første 5 måneder, hvorefter abonnementet kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Har Kunden på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, der ligger efter opsigelsesvarslet, fortsætter abonnementet indtil betalingsperioden er udløbet, medmindre Kunden ønsker at få tilbagebetalt dette beløb.
5.2. Opsigelse skal ske skriftligt ved at kontakte Plandisc på info@plandisc.com eller ved at gå ind på ens konto – vælg abonnement – tryk på knap ”stop abonnement”
5.3. Plandisc kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.
5.4. Hvis Kunden i forbindelse med oprettelse af abonnementet har accepteret, at Plandisc må sende direkte markedsføring, fortsætter Kunden med at modtage nyhedsbreve, indtil Kunden aktivt afmelder sig. Såfremt Kunden ønsker at afmelde sig Plandiscs nyhedsbreve, skal dette ske ved at følge vejledningen i betingelser og vilkår for Plandiscs nyhedsbreve.

6. KUNDENS DATA
6.1. Kundens data opbevares og behandles i overensstemmelse med vores Persondatapolitik, som findes her.

7. KLAGEMULIGHEDER I FORBRUGERFORHOLD
7.1. I tilfælde af tvister mellem Kunden og Plandisc, har Kunden, i forbrugerforhold, har mulighed for at henvende sig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og herefter til Forbrugerklagenævnet, såfremt Kunden ønsker at klage.
Vær opmærksom på at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle en klage. Nærmere information kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

8. ÆNDRINGER I INDHOLD
8.1 Plandisc er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af programmet. Plandisc er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af programmet. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af programmet
9. OVERDRAGELSE
9.1 Plandisc har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
9.2 Kunden accepterer, at Plandisc er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af programmet og til opbevaring af Kundens data.
10. VILKÅRSÆNDRINGER
10.1 Plandisc er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Visma Plandisc A/S hjemmeside. Uvæsentlige ændringer meddeleles ved opslag på hjemmesiden og væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt.
11. TVISTER
11.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Viborg.
12. SAMARBEJDSOMRÅDE
12.1 Vi forbeholder os ret til at kontakte dig via e-mail eller telefon i forbindelse med administrationen af dit abonnement.
13. GYLDIGHED
13.1 Disse Vilkår er gyldige fra 25.05.2018 og erstatter tidligere vilkår.