Få bedre trivsel på arbejdspladsen med 4 afgørende tiltag

Få bedre trivsel på arbejdspladsen med 4 afgørende tiltag

Bedre trivsel på arbejdspladsen er i stigende grad på folks læber. Virksomheder søger med lys og lygte efter måder at sikre et sundt og samtidigt produktivt arbejdsmiljø. I dette blogindlæg vil vi udforske fire nøgleelementer, der i stor stil bidrager hertil. Det kan nemlig for mange være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte. 

Plandisc præsenterer her en guide til, hvilke trivselsfremmende tiltag man med fordel kan prioritere, uden at det behøver være for omfattende.

Bedre trivsel på arbejdspladsen er i stigende grad på folks læber. Virksomheder søger med lys og lygte efter måder at sikre et sundt og samtidigt produktivt arbejdsmiljø. I dette blogindlæg vil vi udforske fire nøgleelementer, der i stor stil bidrager hertil. Det kan nemlig for mange være svært at finde hoved og hale i, hvor man skal starte. 

 

Plandisc præsenterer her en guide til, hvilke trivselsfremmende tiltag man med fordel kan prioritere, uden at det behøver være for omfattende.

Fordelene ved øget indsats på medarbejdertrivsel

Mange virksomheder ønsker et skærpet fokus på medarbejdernes mentale sundhed og velbefindende generelt. Og det er ikke uden grund.

Videnscenter for God Arbejdslyst lavede i 2019 en omfattende undersøgelse blandt 4500 danske medarbejdere, som viste, at der er betydlige økonomiske gevinster for virksomheder ved at sørge for medarbejdertrivsel.

Den viste derudover en stor sammenhæng mellem arbejdslyst og livstilfredshed hos medarbejdere. Der er derfor et stærkt behov for at forstå og implementere faktorer, der bidrager til trivsel.

Mange søger ideer til bedre trivsel på arbejdspladsen. Og fordelene ved bedre trivsel er mange:

Oplev bedre trivsel på arbejdspladsen med Plandisc

Der er blandt andet en øget konkurrence om talent. For at en virksomhed kan forblive attraktiv for dygtige medarbejdere, er det afgørende at have fokus på arbejdsmiljøet.

Der er også en direkte forbindelse mellem medarbejdernes trivsel og deres produktivitet og engagement på arbejdet. En øget indsats fra virksomhedens side, gør dem mere tilbøjelige til at yde deres bedste.

Og vigtigst af det hele; med trivsel forebygger du samtidigt stress og udbrændthed. Selvom arbejdsmiljøet generelt har forbedret sig betydeligt gennem tiden, er der flere faktorer, der tyder på, at arbejdsrelateret stress er stigende. 

Her er fire konkrete områder, som bør prioriteres højt for at få bedre trivsel på arbejdspladsen.

Indflydelse: En vigtig faktor for tilfredshed og engagement

Det første område, vi fremhæver som værende altafgørende for trivsel er også ét Arbejdsmiljørådet lægger vægt på. Det handler om, at medarbejdere skal føle, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver og på beslutninger. Når de på den måde bliver hørt og taget i betragtning, stiger tilfredsheden og engagementet. 

En kultur omkring indflydelse skabes blandt andet ved at involvere dem i den strategiske og den operationelle planlægning. At skabe planerne i fællesskab viser medarbejderne, at ledelsen har tiltro til dem og gerne deler ansvarsfulde opgaver ud. Derudover giver det en unik mulighed for at få input fra medarbejdere, der måske har et andet perspektiv på tingene. To hoveder er som bekendt bedre end et.

Opdelingen mellem afdelinger og ledelse bør generelt nedbrydes ved, at der holdes en tæt kontakt, hvor man gennem planlægningsmøder viser, at det er sammen på tværs af roller, at man opnår resultaterne. Der skabes derved samtidigt et effektivt samarbejde.

Fordelene ved øget indsats på medarbejdertrivsel

Mange virksomheder ønsker et skærpet fokus på medarbejdernes mentale sundhed og velbefindende generelt. Og det er ikke uden grund.

 

Videnscenter for God Arbejdslyst lavede i 2019 en omfattende undersøgelse blandt 4500 danske medarbejdere, som viste, at der er betydlige økonomiske gevinster for virksomheder ved at sørge for medarbejdertrivsel. Den viste derudover en stor sammenhæng mellem arbejdslyst og livstilfredshed hos medarbejdere. Der er derfor et stærkt behov for at forstå og implementere faktorer, der bidrager til trivsel.

 

Mange søger ideer til bedre trivsel på arbejdspladsen. Og fordelene ved bedre trivsel er mange:

 

Der er blandt andet en øget konkurrence om talent. For at en virksomhed kan forblive attraktiv for dygtige medarbejdere, er det afgørende at have fokus på arbejdsmiljøet.

 

Der er også en direkte forbindelse mellem medarbejdernes trivsel og deres produktivitet og engagement på arbejdet. En øget indsats fra virksomhedens side, gør dem mere tilbøjelige til at yde deres bedste.

Oplev bedre trivsel på arbejdspladsen med Plandisc

Og vigtigst af det hele; med trivsel forebygger du samtidigt stress og udbrændthed. Selvom arbejdsmiljøet generelt har forbedret sig betydeligt gennem tiden, er der flere faktorer, der tyder på, at arbejdsrelateret stress er stigende. 

 

Her er fire konkrete områder, som bør prioriteres højt for at få bedre trivsel på arbejdspladsen.

Indflydelse: En vigtig faktor for tilfredshed og engagement

Det første område, vi fremhæver som værende altafgørende for trivsel er også ét Arbejdsmiljørådet lægger vægt på. Det handler om, at medarbejdere skal føle, at de har indflydelse på deres arbejdsopgaver og på beslutninger. Når de på den måde bliver hørt og taget i betragtning, stiger tilfredsheden og engagementet. 

 

En kultur omkring indflydelse skabes blandt andet ved at involvere dem i den strategiske og den operationelle planlægning. At skabe planerne i fællesskab viser medarbejderne, at ledelsen har tiltro til dem og gerne deler ansvarsfulde opgaver ud. Derudover giver det en unik mulighed for at få input fra medarbejdere, der måske har et andet perspektiv på tingene. To hoveder er som bekendt bedre end et.

 

Opdelingen mellem afdelinger og ledelse bør generelt nedbrydes ved, at der holdes en tæt kontakt, hvor man gennem planlægningsmøder viser, at det er sammen på tværs af roller, at man opnår resultaterne. Der skabes derved samtidigt et effektivt samarbejde.

Mening i arbejdet: En sikker vej til bedre trivsel på arbejdspladsen

Mening i arbejdet er ligeledes en velkendt driver for trivsel.  Mening i arbejdet forstås ved, at medarbejderne oplever, at det giver en faglig stolthed, at det giver mening på et samfundsmæssigt plan, og at det giver mening for organisationen. 

Én måde at tilføre arbejdet mening er ved  at sørge for gennemsigtighed i organisationen. Det vil sige, at mål og delmål tydeliggøres, så der skabes en dyb forståelse blandt medarbejdere for virksomhedens objektiver.

Når medarbejderne finder deres arbejde meningsfuldt, kan de virkelig finde deres arbejdsglæde frem. Som ordsproget siger; når man elsker sit arbejde, føles det ikke som arbejde – det meste af tiden i hvert fald!

Derudover kan mening i arbejdet mærkes direkte på engagementet. Medarbejdere, der oplever mening i deres arbejde, er mere tilbøjelige til at være produktive slår Society of Human Resource Management fast. 

Mening i arbejdet: En sikker vej til bedre trivsel på arbejdspladsen

Mening i arbejdet er ligeledes en velkendt driver for trivsel.  Mening i arbejdet forstås ved, at medarbejderne oplever, at det giver en faglig stolthed, at det giver mening på et samfundsmæssigt plan, og at det giver mening for organisationen. 

 

Én måde at tilføre arbejdet mening er ved  at sørge for gennemsigtighed i organisationen. Det vil sige, at mål og delmål tydeliggøres, så der skabes en dyb forståelse blandt medarbejdere for virksomhedens objektiver.

 

Når medarbejderne finder deres arbejde meningsfuldt, kan de virkelig finde deres arbejdsglæde frem. Som ordsproget siger; når man elsker sit arbejde, føles det ikke som arbejde – det meste af tiden i hvert fald!

 

Derudover kan mening i arbejdet mærkes direkte på engagementet. Medarbejdere, der oplever mening i deres arbejde, er mere tilbøjelige til at være produktive slår Society of Human Resource Management fast. 

Forudsigelighed: Sådan mindskes stress og mangel på alignment

I BFA’s rapport, Forstå og forebyg stress, identificeres forudsigelighed som blandt de vigtigste resourcer til forebyggelse af stress. Selv i meget foranderlige miljøer, er det nemlig muligt at gøre en forskel med forudsigelighed.

Når medarbejdere har klare forventninger til deres arbejdsopgaver, deadlines og arbejdsprocesser, kan de bedre planlægge og organisere deres arbejde. Dette skaber en følelse af ro og sikkerhed, hvilket er vigtigt for at mindske stress og øge trivsel. 

Helt konkret handler det om, at medarbejdere i fællesskab udarbejder en plan for året, som blandt andet indeholder vigtige møder, deadlines, arbejdsprocesser og vigtige dokumenter. Som en klog mand sagde engang: Det er bedre at være på sikker grund end at gå på glatis.

Planlægningen skal gøres så gnidningsfri som muligt. Derfor bør man ligeledes benytte sig af planlægningsværktøjer, som tillader hurtig og effektiv opdatering af planer, så alle involverede parter har let adgang til en plan, der er up-to-date. På den måde kan virksomheder eliminere fejl, dobbeltarbejde og misforståelser.

Årshjulet giver et fleksibelt overblik og alt planlægning er samlet i ét skærmbillede. Den travle, dedikerede medarbejder er udstyret til at kunne imødekomme høje krav til produktivitet gennem nem visualisering og kommunikation af årets planer.

Bedre trivsel på arbejdspladsen med Visma Plandisc og Visma Logbuy

Goder for medarbejdere: Skab en attraktiv arbejdsplads

Ikke overraskende hænger trivsel også sammen med belønning. Udover løn kan man med fordel belønne sine medarbejdere med personalegoder. Faktisk viser undersøgelser af The Society for Human Resources Management, at 92% af medarbejdere mener, at goder spiller en vigtig rolle for deres overordnede tilfredshed. Goder omfatter blandt andet fleksible arbejdstider, sundhedsforsikring og rabatter og fordele. 

Rabatter og fordele er i høj kurs hos medarbejdere. Det har stor betydning at få besparelser og et større rådighedsbeløb i en hverdag med mange udgifter og stort behov for fornøjelser. 

Vores anbefaling, som også er Danmarks største rabat- og fordelsportal, er Visma LogBuy. Med et abonnement hertil vil din virksomhed blandt andet kunne tilbyde et væld af rabatter på alt fra rejser og ophold til elektronik og dagligvarer. 

For virksomheder fungerer det endda som en investering, idet det har betydning for fastholdelse og rekruttering. Med en rekordlav ledighedsprocent og et skærpet fokus på at forblive en attraktiv arbejdsplads er det ikke mærkeligt, at virksomheder i højere grad ønsker at tilbyde medarbejdere rabatter og fordele.

Vil du lade dig inspirere af, hvordan du med Visma LogBuy kan løfte arbejdsglæden og gøre din arbejdsplads mere attraktiv? Læs meget mere på www.logbuy.dk.

En trivselsfremmende arbejdsplads er et resultat af forskellige faktorer. Ved at fokusere på de fire tiltag til øget trivsel; indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed og goder på arbejdspladsen kan virksomheder skabe et miljø, der fremmer medarbejdernes trivsel og engagement.

Når medarbejdere føler sig værdsat og har adgang til fordele, der understøtter deres velbefindende, vil det resultere i en mere produktiv og tilfreds arbejdsstyrke. Held og lykke med dine trivselsfremmende tiltag.

Forudsigelighed: Sådan mindskes stress og mangel på alignment

I BFA’s rapport, Forstå og forebyg stress, identificeres forudsigelighed som blandt de vigtigste resourcer til forebyggelse af stress. Selv i meget foranderlige miljøer, er det nemlig muligt at gøre en forskel med forudsigelighed.

 

Helt konkret handler det om, at medarbejdere i fællesskab udarbejder en plan for året, som blandt andet indeholder vigtige møder, deadlines, arbejdsprocesser og vigtige dokumenter. Som en klog mand sagde engang: Det er bedre at være på sikker grund end at gå på glatis.

 

Planlægningen skal gøres så gnidningsfri som muligt. Derfor bør man ligeledes benytte sig af planlægningsværktøjer, som tillader hurtig og effektiv opdatering af planer, så alle involverede parter har let adgang til en plan, der er up-to-date. På den måde kan virksomheder eliminere fejl, dobbeltarbejde og misforståelser.

 

Årshjulet giver et fleksibelt overblik og alt planlægning er samlet i ét skærmbillede. Den travle, dedikerede medarbejder er udstyret til at kunne imødekomme høje krav til produktivitet gennem nem visualisering og kommunikation af årets planer.

Bedre trivsel på arbejdspladsen med Visma Plandisc og Visma Logbuy

Goder for medarbejdere: Skab en attraktiv arbejdsplads

Ikke overraskende hænger trivsel også sammen med belønning. Udover løn kan man med fordel belønne sine medarbejdere med personalegoder.

 

Faktisk viser undersøgelser af The Society for Human Resources Management, at 92% af medarbejdere mener, at goder spiller en vigtig rolle for deres overordnede tilfredshed. Goder omfatter blandt andet fleksible arbejdstider, sundhedsforsikring og rabatter og fordele. 

 

Rabatter og fordele er i høj kurs hos medarbejdere. Det har stor betydning at få besparelser og et større rådighedsbeløb i en hverdag med mange udgifter og stort behov for fornøjelser. 

 

Vores anbefaling, som også er Danmarks største rabat- og fordelsportal, er Visma LogBuy. Med et abonnement hertil vil din virksomhed blandt andet kunne tilbyde et væld af rabatter på alt fra rejser og ophold til elektronik og dagligvarer. 

 

For virksomheder fungerer det endda som en investering, idet det har betydning for fastholdelse og rekruttering. Med en rekordlav ledighedsprocent og et skærpet fokus på at forblive en attraktiv arbejdsplads er det ikke mærkeligt, at virksomheder i højere grad ønsker at tilbyde medarbejdere rabatter og fordele.

 

Vil du lade dig inspirere af, hvordan du med Visma LogBuy kan løfte arbejdsglæden og gøre din arbejdsplads mere attraktiv? Læs meget mere på www.logbuy.dk.

En trivselsfremmende arbejdsplads er et resultat af forskellige faktorer. Ved at fokusere på de fire tiltag til øget trivsel; indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed og goder på arbejdspladsen kan virksomheder skabe et miljø, der fremmer medarbejdernes trivsel og engagement.

 

Når medarbejdere føler sig værdsat og har adgang til fordele, der understøtter deres velbefindende, vil det resultere i en mere produktiv og tilfreds arbejdsstyrke. Held og lykke med dine trivselsfremmende tiltag.

Prøv Plandisc gratis og opnå bedre trivsel på arbejdspladsen