effektiviser evalueringen

Effektiviser evalueringen på møder og aktiviteter med et årshjul

Indsamling af feedback og evalueringer fra møder  er en krævende  proces, som tager mange ressourcer og tid. Med en travl kalender og manglende håndtering af evalueringsdata, mister materialet meget af sin værdi. Men med Plandiscs funktioner indenfor evaluering vil processen være  håndterbar og værdiskabende. Direkte evalueringsproces gennem årshjulet Med et Årshjul fra plandisc er der[...]
laerervaerelsethumb

Årshjulet på lærerværelset

Årshjulet på din skole Det er vigtigt for elevernes læring, at undervisningen er planlagt nøje, og tilrettelagt efter læringsmålene. Det er  ligeledes vigtigt for læreren, at denne får de bedste værktøjer, så denne kan lave den bedste og mest tilrettelagte planlægning. Med et digitalt årshjul kan du, og dine kollegaer, nemmere tilrettelægge undervisningen, det det[...]
thumbnail-skole

Giv din skole mere tid med et digitalt årshjul

Det kræver omfattende planlægning, når lærere og skoleledere skal sørge for, at et skoleår bliver vellykket. Skal et team eksempelvis udarbejde en årsplan på tværs af klasser eller en leder udarbejde en mødeplan til personalet, er der behov for tæt koordinering for, at aktiviteterne bliver planlagt hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Den ideelle årsplan sikrer, at spidsbelastning[...]
whiteboard

Årshjul på en skole

Skolens årshjul Når en skole gør sig klar til at planlægge et nyt skoleår – så er der mange planlægningsværktøj i spil. Det gælder både til planlægning af årshjulet, lektionsplanlægning, og på nogle skoler laver man en planlægning der rækker flere år frem i tiden. Årshjulet er et udvalg af forløb, der gør, at læreren[...]
Plandisc

Vores skabeloner hjælper dig i gang med dit årsplan

I plandisc værktøjet finder du en række skabeloner til rådighed, når du er Premium bruger. Der findes mange varianter alt afhængig om I leder efter en årsplan til brug i en skole, skolebestyrelsen, idrætsforening eller fx. faget biologi. Du vil hurtig opdage, at du vinder en masse tid, ved at tage udgangspunkt i en af[…]

Plandisc – en mulig vej til det målstyrede.

Den målstyrede undervisning kan opdeles i følgende faser: Planlægning, en status vurdering for den enkelte elevs niveau inden for et område, opsætning af mål , gennemførsel af forløb, måling af elevernes nye niveau. Plandisc er et værktøj der kan hjælpe dig i disse processer. Du kan tage afsæt i de gratis skabeloner der er lavet.[...]

Årsplan i en skole ?

Der er masser af grunde til at bruge en årsplan i en skole – udover skolereformens krav. • Årsplanen er et oplagt arbejdsredskab, som viser årets gang på skolen. • Et lærerteam kan langt bedre koordinere det tværfaglige samarbejde ved at benytte en fælles årsplan • En Plandisc årsplan er en ideel informationskilde overfor forældrene,[…]

En årsplan til den læringsmålstyret undervisning i skolen.

Den nye skolereform ønsker at elever skal blive bedre fagligt. Reformen indeholder et klart krav om at forbedre elevens læring og trivelse. En centralt faktor i den sammenhæng er at arbejde med en målstyret undervisning. Det at arbejde med læringsmål kræver en langsigt planlægning – fx i form af en årsplan. En årsplan fra Plandisc[...]

Sådan arbejder en skole med målstyret årsplaner

Sådan arbejder en skole med målstyret årsplaner Når en skole skal Planlæge af en årsplan må man tage afsæt i kompetencemål – Progressionen på de forskellige klassetrin sikres gennem læringsmål. De faglige mål sikre ar der er en sammenhæng mellem det faglige indhold og det der var ønsket med undervisningen. Læreren må foretage nogle valg[…]

Årshjul til et skoleår

En årsplan skal medvirke til at skape et overblikk og sikre, at der er en linje og sammenheng i undervisningens innhold og de felles målet for faget. Samtidig skal årsplanen gir underviseren mulighet for at kommunisere innholdet av undervisning til elever, foreldre, kolleger og kanskje ledelsen. Årshjulet eller årsplanen er også med til at synliggjøre[…]