Persondatapolitik

Ved brug af denne hjemmeside, plandisc.com inklusive create.plandisc.com, accepterer du at Visma Plandisc A/S vil behandle dine persondata i henhold til denne Persondatapolitik.

Plandisc respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, 8270 Højbjerg, Danmark, CVR No 37204854, er dataansvarlig for persondata indbefattet af denne Persondatapolitik.

Hvis du ikke kan acceptere Persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger/persondata dækker alle oplysninger om en person, herunder – men ikke begrænset til – vedkommendes navn, alder, køn, adresse og e-mailadresse.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give os personlige oplysninger om dig selv. I de følgende tilfælde behandler Plandisc dog visse personoplysninger om dig:

Oprettelse og administration af konto

For at kunne oprette og administrere din konto, indsamler og behandler vi visse oplysninger om dig, herunder dit navn og e-mail adresse, når du opretter en konto. Hvis du køber et abonnement, vil vi desuden behandle oplysninger om din betaling.

Kundeservice/support

For at kunne behandle og besvare dine forespørgsler,  indsamler og behandler  vi de personoplysninger, som du giver os, når du anvender vores chat, giver os feedback og i forbindelse med anden kommunikation.

Brug af Plandisc’s planlægningsværktøj

Hvis en bruger indfører personoplysninger – fx navne – i planlægningsværktøjet, vil Plandisc opbevare disse personoplysninger på kundens vegne. Plandisc fører ikke regelmæssig kontrol med, hvilke personoplysninger, der eventuelt måtte indføres i systemet, og det er kundens ansvar, at personoplysningerne lovligt kan indføres i planlægningsværktøjet. Plandisc opfordrer til, at anvendelsen af de særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) begrænses.

I det omfang, der indgået en databehandleraftale (relevant for erhvervskunder), behandler vi eventuelle personoplysninger, som er indført i planlægningsværktøjet, i overensstemmelse med databehandleraftalen.

Forbedring af vores website

For at kunne videreudvikle og forbedre Plandisc’s hjemmeside fører vi statistik over og foretager analyse af, hvordan brugerne anvender siden. Dette gør vi ved hjælp af cookies, som indsamler oplysninger om hvilke sider og browsere, vores kunder anvender mest samt oplysninger om brugernes IP-adresser. Du kan læse om cookies her.

Vores nyhedsbrev Update

I forbindelse med din tilmelding til og vores administration af vores nyhedsbreve indsamler og behandler vi dine kontaktoplysninger, herunder dit navn og e-mail.

Lovmæssige krav

Foruden den ovennævnte behandling af dine personoplysninger anvender og opbevarer vi dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav, f.eks. bogføringsregler.

Plandiscs formål med behandlingen af dine oplysninger er, at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, eller på anden vis har valgt at interagere med Plandisc.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere (databehandlere), som behandler oplysningerne på vores vegne – fx i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbreve til dig eller opbevaring af dine oplysninger.

Juridisk grundlag for at indsamle og bruge dine persondata

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og administrationen af din konto er baseret på dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på info@plandisc.com. Du skal dog være opmærksom på, at din konto i så fald ikke længere vil fungere.

Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med kundeservice/support, fremsendelse af nyhedsbrev til dig og forbedring af vores website er baseret på vores legitime interesse i at levere disse ydelser.

Behandling af dine personoplysninger som følge af lovmæssige krav er baseret på vores retlige forpligtelse.

Hvor længe lagres dine personoplysninger?

Dine personoplysninger slettes, når vi ikke længere har brug for dem og vi ifølge lovgivningen ikke er forpligtet til at opbevare dem.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, vil vi automatisk slette alle de oplysninger, som vi ikke ifølge lovgivning er forpligtet til at opbevare.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig samt formålene hermed. Hvis du anmoder om indsigt, får du en kopi af dine personoplysninger. Du har også ret til, at dine data slettes eller berigtiges eller at behandlingen af dine data begrænses.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder for så vidt angår data som behandles med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering.

I det omfang Plandisc – baseret på dit samtykke – foretager automatisk behandling af personlige oplysninger indgivet af dig, har du ret til at anmode om, at en kopi af dine data transmitteres til en anden dataansvarlig.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller ønsker at klage over behandlingen af dine data, kan du kontakte Plandisc på info@plandisc.com. Du kan også indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt tillader eller kræver det.

Opbevaring af data

Visma Plandisc sikrer en høj standard af dataopbevaring. Gennem partnerskab med Microsoft, sikrer Visma Plandisc  de persondata som Visma Plandisc behandler. 

Visma Plandisc har foranstaltninger, der sikrer dine informationer mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, for at følge med den teknologiske udvikling. 

 

Begrundelse for denne erklæring 

Denne erklæring om beskyttelse af persondata er udarbejdet for at opfylde forpligtelserne i GDPR art. 13. 


Ønsker du at klage
Det du skal gøre for at gøre krav på dine rettigheder, er at rette henvendelse til os. Det gør du bedst ved at skrive til vores ansvarlige via mail på privacy@plandisc.com.
Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til Plandisc via ovenstående mailadresse, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klager til den nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Opdateringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og foretage ændringer i denne politik. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Foretages der ændringer i vores behandling af persondata, vil du blive informeret om dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

DPM, Mads Nielsen 

privacy@plandisc.com