Årshjul

Vandværkets årshjul

Årshjul i et vandværk For alle virksomheder har planlægning af virksomhedens aktiviteter stor betydning for en hensigtsmæssig og smidig drift af virksomheden. Det gælder også tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Det er vores erfaring, at brugen af et årshjul som planlægningsinstrument for vand- og spildevandsselskabers bestyrelsesmøder kan være med til at sikre, at de enkelte møder placeres på[...]

Skabelon til årshjul

Her finder du en skabelon til dit årshjul Med Plandisc får du et værktøj, som er skræddersyet til opbygge et årshjul. Vi har, som nogle af de første, udviklet dette cirkulær årshjul, hvilket betyder, at du får et bedre overblik over dine aktiviteter hen over et år – fx skoleår. Vi har en masse skabeloner,[…]

Årsplan i en bestyrelse

En årsplan som arbejdsplan. En årsplan skulle gerne være en arbejdsplan for en bestyrelse, som beskriver de emner/aktiviteter, som man vil behandle og de strategiske mål, som man har sat sig for det kommende år. Mange bestyrelser lader kalenderåret gå sin skæve gang og behandle emner, som de kommer, eller som direktøren præsenterer på bestyrelsesmøderne.[…]

Skabelon til årsplan

Vores skabeloner er nemme at bruge. En god skabelon, er et godt udgangspunkt, til at få en dynamisk årsplan. Ved at bruge en skabelon fra Plandisc sparer du samtidig lidt tid – selv om det er hurtigt og enkelt at opbygge sin egen årsplan fra bunden. Her på sitet har vi lagt nogle eksempler ud,[…]

Findes der skabeloner til en årsplan ?

JA – der findes mange skabeloner. Hos Plandisc kan du finde mange forskellige årsplaner og de er alle cirkulær, hvilket giver et bedre overblik. Årsplaner er et af lærerens planlægningsværktøjer og et værktøj der kan bruges på skolen i dialogen med kolleger, forældre og ikke mindst elever. Mange årsplaner er ofte statiske og låste, da[…]

Årsplan for den daglige skoleledelse

Folkeskolereformens nye krav til skolen stiller stor krav til skoleledelse, som skal  sætte retning og arbejde målrettet med den pædagogiske udvikling. En årsplan eller årshjulet vil være et vigtig redskab for skoleledelsen for at kommunikere retning og inklusion blandt lærerne og interessenter omkring skolen. Med en synlig og operationel årsplan kan skolelederen tydeliggøre mål og[…]

Årshjulet styrker skole-hjem-samarbejdet

Et af målene med den nye skolereform er at sætte fokus på skole-hjem-samarbejdet Der er brug for forældrenes indflydelse og engagement for, at en skoledag kan blive så god og lærerig for eleverne. Forældrene kan søge indflydelse og støtte op om skolen på mange måder. Men det fordrer at forældrene er orienteret om, hvad der[…]