Översikt över alla klasser

Översikt över alla klasser

skolens aarshjul

Årshjul

Ett årshjul är användbart i alla aspekter av skolans planering och samordning. Att säkra ett lyckat skolår är en utmaning på grund av alla möten, prov och aktiviteter som måste hamna på rätt tid. Om lärare och ledare exempelvis ska ta fram en årsplanering som täcker olika arbetslag eller klasser, krävs det ett nära samarbete för att säkra att aktiviteterna planeras på ett lämpligt sätt i förhållande till varandra. Det är detta som Plandiscs årshjul är lösningen för.

Gör din planering

Gör din planering i ett årshjul med olika ringar. Vi ser många organisationer som har gett sina arbetslag en egen ring. Konkret innebär detta att du kan bygga flera årshjul med olika ringar, beroende på vad som är relevant för årshjulets läsare.

Infoga årshjulet på skolans webbplats

Ett digitalt årshjul hjälper skolor att skapa en optimal dag för alla inblandade parter genom att informera barn, personal och föräldrar på ett effektivt sätt.

Infoga årshjulet på  skolans webbplats. Årshjulet kan läggas in på en webbplats eller ett intranät. Detta innebär att elever och föräldrar enkelt kan navigera runt i årshjulet, klicka på olika aktiviteter och öppna bilagor direkt i Plandiscs årshjul.

Synkronisera Outlook med Plandisc

Outlook är en av de mest populära e-postklienterna inom skolan och användarna har länge haft glädje av den inbyggda kalendern. Plandiscs tillägg för Outlook hjälper dig att planera mer effektivt eftersom du kan uppdatera båda kalendrarna med ett par klick.

Mallar för skolor

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har fyra ringar: Teman, uppföljningsstudier, inlämningsuppgifter, prov och aktiviteter.

Template

Lärarkalendrar

Denna mall är för lärare med mer än en klass. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och 9.

Template

Skoladministration

Denna mall är för att administrera skolaktiviteter över årskurser. Årshjulet har tre ringar: Åk. 1-3, 4-6 och 7-9.

Template

Kursplaner

Denna mall visualiserar ett fysikschema för åk. 8. Årshjulet har fyra ringar: Teman, uppföljningsstudier, inlämningsuppgifter, prov och aktiviteter.

Template

Lärarkalendrar

Denna mall är för lärare med mer än en klass. Årshjulet har tre ringar: Skolaktiviteter, åk. 8 och 9.

user statistic