Kokonaiskuva akateemisesta vuodesta

Kokonaiskuva akateemisesta vuodesta

Oppilaitoksen vuosikello

Plandiscin avulla voitte luoda kokonaiskuvan kaikista tapahtumista ja toiminnoista yhteen selkeään näkymään.

Oppilaitoksen vuosikello voi sisältää mm. lukuvuosisuunnitelman, kurssien ajankohdat ja tiedot sekä lomat ja muut tärkeät tapahtumat ja päivämäärät. Näin kaikki pystyvät seuraamaan mitä aktiviteetteja milloinkin on käynnissä sekä valmistautua tuleviin tapahtumiin.

Suunnitelmien selkeys ja tehokas tiedonjako mahdollistavat oppilaitoksen toimintojen ja palveluiden yhtenäisyyden.

Toiminta on myös tehokkaampaa, kun voitte jo suunnitteluvaiheessa jäsentää vuoden toiminnot parhaalla mahdollisella tavalla ja näin välttää ikäviä pullonkauloja ja haitallisia päällekkäisyyksiä.

Aloita suunnittelu tyhjään vuosikelloon tai valitse sopiva mallipohja useista eri vaihtoehdoista.

Kokeile ilmaiseksi 14 päivää. Ei sitoutumista.

Suunnittele lukuvuosi vuosikelloon

Plandisc on digitaalinen suunnittelutyökalu, joka selkeyttää suunnittelua ja helpottaa suunnitelmien jakamista.

 

  • Kokoa koko vuoden aktiviteetit yhteen selkeään näkymään
  • Näe tulevat tapahtumat ja määräajat
  • Jaa suunnitelmat helposti intraan, verkkosivuille tai Teamsiin

Plandisc-vuosikellon avulla luot selkeän vuosisuunnitelman, jota on helppo muokata ja jakaa. Aktiviteettien rytmittäminen auttaa vähentämään epäsäännöllisiä työmääriä, optimoi ajankäytön ja helpottaa yhteistyötä eri osastojen välillä.

Oppilaitoksen vuosikello

Luo kokonaiskuvan kaikista tapahtumista ja toiminnoista yhteen selkeään näkymään.

 

Oppilaitoksen vuosikello voi sisältää mm. lukuvuosisuunnitelman, kurssien ajankohdat ja tiedot sekä lomat ja muut tärkeät tapahtumat ja päivämäärät. Näin kaikki pystyvät seuraamaan mitä aktiviteetteja milloinkin on käynnissä sekä valmistautua tuleviin tapahtumiin.

 

Suunnitelmien selkeys ja tehokas tiedonjako mahdollistavat oppilaitoksen toimintojen ja palveluiden yhtenäisyyden.

 

Toiminta on myös tehokkaampaa, kun voitte jo suunnitteluvaiheessa jäsentää vuoden toiminnot parhaalla mahdollisella tavalla ja näin välttää ikäviä pullonkauloja ja haitallisia päällekkäisyyksiä.

 

Aloita suunnittelu tyhjään vuosikelloon tai valitse sopiva mallipohja useista eri vaihtoehdoista.

Monipuoliset toiminnot

Kokemuksia Plandiscistä

”Vuosikello on luonut läpinäkyvyyttä ja selvyyttä toimintaan ja yhteistyöhön. Eri yksiköt näkevät mitä muilla on suunnitelmissa, esimerkiksi liittyen hankkeiden tapahtumiin, jolloin voimme varmistaa, että emme luo samankaltaisia tapahtumia yhtä aikaa eri yksiköissä.”

Katja Pihkasalo, Tuottaja, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

”Plandiscin avulla olemme selkeyttäneet toimialan ja tiimien toiminnan johtamista, kehittämistä ja priorisointia, kun olemme tiivistäneet toimintaa visuaalisiin vuosikelloihin. Tiivistäminen on johtanut yhteisymmärryksen lisääntymiseen niin toimialan kuin tiimien toiminnasta ja painopisteistä. Yhteisymmärrys tukee keskinäistä yhteistyötä kokonaistavoitteiden eteen.”

Anne Karkulahti, Viestintäkoordinaattori, Helsingin yliopisto

”Plandisc on otettu meillä hyvin vastaan ja on helppokäyttöinen työkalu. Iso muutos tai ehkä enemmänkin hyöty on läpinäkyvyyden lisääminen ja tähän plandisciä on meillä hyödynnetty. Eli yhtenäisen tilannetiedon ja asioiden jakamiseen laajemmalle porukalle. Pääkäyttäjän roolissa on ollut mukavaa se että mahdollisiin teknisiin tai syvempiin kysymyksiin olen saanut nopeasti toimittajan suunnalta vastauksia.”

Jaakko Sivusuo, Kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto

vuosikello käyttäjät