Plandiscs årshjul visualiserar året som en cykel

Plandiscs årshjul visualiserar året som en cykel

aarshjul plandisc

Ett årshjul från Plandisc låter dig få en unik överblick över året.

Årshjulet kan fyllas på med de viktigaste aktiviteterna och huvudtemana för olika områden. Många organisationer kräver en gemensam inriktning på tvärs över hela organisationen. Att få kännedom om varandras årscykler när man ser dem i årshjulet är ett enkelt sätt att utbyta kunskap och bli inspirerad. Vi rekommenderar därför att årshjulet används inom områden som har någon form av cyklisk aktivitet. Utformningen av ett årshjul kan ske med utgångspunkt från en av våra många mallar.

Verksamhetsrytmen

Alla branscher, sektorer och industrier har cykliska aktiviteter som upprepas år efter år. Trots detta innebär ett nytt kalenderår för många företag att det återigen är dags att skapa en ny verksamhetsplanering. Detta sker fast alla i organisationen mycket väl vet vad som ska hända under året. Fler och fler organisationer har kommit till slutsatsen att statiska årsplaner är mest ett slöseri med tid. De har insett vikten av att kartlägga och optimera organisationens befintliga cykler.

Årscykeln

Årscykeln handlar om att optimera och förfina alla årligen återkommande aktiviteter inom organisation. Med ett årshjul ”uppfinner” man inte nya projekt och initiativ bara för att man står inför ett nytt år. Även inom den kreativa marknadsavdelningen, är det ovanligt med helt nya kampanjer för varje år. Som ni vet återkommer påskkampanjen och januarirean ständigt varje år. En ekonomiavdelning kännetecknas också av ett antal cykliska aktiviteter som momsredovisningar, kvartalsrapporter, årsbokslut mm.

Bryt ner flaskhalsarna inom organisationen

Ett årshjul från Plandisc skapar transparens inom organisationen. Specifikt kan årshjulet från Plandisc bestå av flera ringar och varje ring kan symbolisera en sektion, avdelning eller gren. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner de ofta outtalade flaskhalsarna som genomsyrar många organisationer. Genom att infoga årshjulet på intranätet, MS Teams eller Sharepoint, kan alla få insikt i vad som händer inom organisationen.

aarshjul til organisationer