Plandiscs årshjul visualiserar året som en cykel

Plandiscs årshjul visualiserar året som en cykel

aarshjul plandisc

Ett årshjul från Plandisc ger en unik överblick

Årshjulet kan fyllas med de viktigaste aktiviteterna och huvudtemana inom olika områden. Många organisationer har nytta av en gemensam inriktning på tvärs genom hela organisationen. Möjligheten att se varandras cykliska processer i årshjulet är ett enkelt sätt att utbyta kunskap och bli inspirerad. Vi rekommenderar därför att årshjulet används inom områden som har någon form av cykliska processer. Utformningen av ett årshjul kan ske med utgångspunkt i en av våra många mallar.

Kartlägg den cykliska verksamhetsrytmen

Alla branscher, sektorer och industrier har cykliska processer som upprepas år efter år. Trots detta innebär ett nytt kalenderår för många företag att det återigen är dags att skapa en helt ny verksamhetsplanering. Detta sker fast alla i organisationen mycket väl vet vad som ska hända under året. Fler och fler har därför kommit till slutsatsen att statiska årsplaner mest är ett slöseri med tid. De har insett vikten av att kartlägga och optimera organisationens befintliga cykler istället.

Identifiera årscykeln

Årscykeln handlar om att optimera och förfina de årligen återkommande aktiviteterna inom organisation. Med ett årshjul ”uppfinner” man inte nya projekt och initiativ bara för att man står inför ett nytt år. Även inom kreativa avdelningar, som marknadsföring och content, är det ovanligt med helt nya kampanjer från ett år till ett annat. Påskkampanjen, mellandagsrean och midsommarhälsningar återkommer varje år. En ekonomiavdelning kännetecknas också av ett antal cykliska processor, som till exempel momsredovisningar, kvartalsrapporter och bokslut, som också kan kartläggas.

Bryt ner flaskhalsarna i organisationen

Ett årshjul från Plandisc skapar transparens inom organisationen. Specifikt kan årshjulet från Plandisc bestå av flera ringar, där varje ring kan symbolisera en sektion, avdelning, gren eller ett arbetslag. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner de ofta outtalade flaskhalsarna som genomsyrar de flesta organisationer. Genom att infoga årshjulet på intranätet, MS Teams eller Sharepoint kan alla få insikt i vad som händer inom organisationen, vilket gör det lättare att identifiera var olika projekt fastnar.

aarshjul til organisationer