Plandisc visualiserer året
som en syklus

Plandisc visualiserer året som en syklus

En sirkulær oversikt fra Plandisc gjør deg i stand til å få en unik oversikt over året.

Årshjulet inneholder alle de viktigste aktivitetene og hovedtemaene innenfor de individuelle områdene. Mange organisasjoner krever samspill på tvers av organisasjonen. Ved å kjenne til hverandres årlige syklus gjennom et årshjul, er det enkelt å dele kunnskap og finne inspirasjon. Vi anbefaler derfor at det blir opprettet et årshjul innenfor de områdene der det er en form for syklisk aktivitet. Designet på årshjulet kan baseres på en av våre mange maler.

Bedriftens rytme

Alle bransjer og industrier har sykliske aktiviteter som gjentas hvert år. Til tross for dette, betyr et nytt år en ny årsplan for mange bedrifter. Dette til tross for at alle i organisasjonen vet utmerket godt hva som kommer til å skje i løpet av året. Flere og flere organisasjoner har derfor kommet til konklusjonen om at statiske årsplaner er bortkastet tid. De har innsett at det handler mer om å kartlegge og optimalisere syklusene som organisasjonen allerede har.

Årshjulets cyklus

Årshjulets cyklus handler om at optimere og forfine de mange aktiviteteter man har hvert år. I et årshjul taler man ikke om at ”finde på” nye projekter og initiativer blot fordi man står overfor et nyt år. Selv i den ellers så kreative marketing afdeling, finder man sjældent på helt nye kampagner hvert år. Påske-kampagnen og januar-udsalget ligger som bekendt fast hvert år. En økonomiafdeling er ligeledes kendetegnet ved en række cykliske aktiviteter, momsafregninger, kvartalsopgørelse, årsregnskab osv.

Årssyklusen

Årssyklusen handler mer om å optimalisere og raffinere de mange aktivitetene som organisasjonen har hvert år. I et årshjul snakker man ikke om å “finne opp” nye prosjekter og initativer, bare fordi man står foran et nytt år. Til og med i de kreative markedsføringsavdelingene lager man sjelden helt nye kampanjer hvert år. Som du vet, er Påskekampanjen og Januarsalget faste hvert år. Økonomiavdelingen er også karakterisert av sykliske aktiviteter: MVA-oppgjør, kvartalsrapporter, årsregnskap osv.

aarshjul plandisc
users-norwegian