Plandisc visualiserer året
som en syklus

Plandisc visualiserer året som en syklus

En sirkulær oversikt fra Plandisc gjør det mulig å få en unik oversikt over året.

Årshjulet inneholder alle de viktigste aktivitetene og hovedtemaene innenfor de individuelle områdene. Mange organisasjoner krever samspill på tvers av organisasjonen. Ved å kjenne til hverandres årlige syklus gjennom et årshjul, er det enkelt å dele kunnskap og finne inspirasjon. Vi anbefaler derfor at det blir opprettet et årshjul innenfor de områdene der det er en form for syklisk aktivitet. Designet på årshjulet kan baseres på en av våre mange maler.

Bedriftens rytme

Alle bransjer og industrier har sykliske aktiviteter som gjentas hvert år. Til tross for dette, betyr et nytt år en ny årsplan for mange bedrifter. Dette til tross for at alle i organisasjonen vet utmerket godt hva som kommer til å skje i løpet av året. Flere og flere organisasjoner har derfor kommet til konklusjonen om at statiske årsplaner er bortkastet tid. De har innsett at det handler mer om å kartlegge og optimalisere syklusene som organisasjonen allerede har.

Årshjulets syklus

Årshjulets syklus handler om å optimere og finpusse de mange aktivitetetene man har hvert år. I et årshjul snakkes det ikke om å ”finne opp” nye prosjekter og initiativer bare fordi man står foran et nytt år. Selv i den ellers kreative markedsføringsafdeling finner du sjeldent på helt nye kampanjer hvert år. Påskekampanjen og januarsalget ligger, som beskjent, fast hvert år. En finansavdeling er også preget av en rekke sykliske aktiviteter, momsoppgjør, kvartalsregnskap, årsregnskab, etc.

Nedbrytning av siloer

Årshjulet gir transparens i organisasjonen ettersom verktøyet er ideelt for å optimalisere samarbeid og oversikt. Dette skylles bl.a. muligheten for å dele ringer mellom avdelinger og kombinere dem i et felles årshjul. Dermed er det lett for alle i organisasjonen å få tilgang til relevante planer og spotte overlappende aktiviteter. Denne transparens er med til å bryte ned siloer, som eksisterer i mange organisasjoner. Ved å bygge årshjulet inn på intranett, Teams, eller Sharepoint kan alle få innsikt i hva som skjer rundt organisasjonen.

aarshjul plandisc