Plandisc visualiseert het jaar als een cyclus

Plandisc visualiseert het jaar als een cyclus

Een cirkelvormig overzicht van Plandisc laat het toe om een uniek overzicht te krijgen over het jaar.

De cirkelvormige kalender bevat de belangrijkste activiteiten en belangrijkste thema’s binnen de verschillende gebieden. In veel organisaties is het belangrijk dat alle afdelingen volledig op elkaar afgestemd zijn. De planning cyclus van elk departement kennen is een simpele manier om kennis te delen met elkaar en inspiratie te vinden. Daarom raden we aan dat een cirkelvormige kalender gemaakt wordt voor de afdelingen waar er een soort cyclische activiteit plaatsvindt. Het ontwerp van de cirkelvormige kalender kan gebaseerd worden op een van onze veel sjablonen.

Bedrijfsritme

Alle indrustrieën en sectoren hebben cyclische activiteiten die jaar na jaar herhaald worden. Toch is het voor veel bedrijven elk jar tijd voor een nieuw jaarlijks plan. Dit ondanks iedereen heel goed weet wat er allemaal zal gebeuren tijdens het jaar. Meer en meer organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat statisch operationeel plan vaak tijdsverlies zijn. Ze realiseren zicht dat het belangrijker is alles in beeld te brengen en de cycli te optimaliseren die de organisatie alreeds heeft.

De jaarcyclus

De jaarcyclus gaat allemaal over het otimaliseren en verfijnen de vele activiteiten die de organisatie elk jaar heeft. In een cirkelvormige kalender spreken we niet over het ‘uitvinden’ dan nieuwe porjecten en initiatieven simpelweg om er een nieuw jaar voor de deur staat. Zelf in het creatieve marketing departement, worden er zelden elk jaar nieuwe departementen uitgevonden. Zoals u weet, vinden de paascampagne en de kortingen in Januari elk jaar op hetzelfde moment plaats. Het financiële departement wordt ook gekarakteriseerd door verschillende cyclische activiteiten.

Silo's vermijden in de organisatie

Een plandisc zorgt voor transparantie in de organisatie. Specifiek bestaat de plandisc uit meerdere ringen, elke ring stelt een departement of afdeling voor. Deze transparantie zorgt voor de tegengang van silovorming die ontstaat in vele organisaties. Door de Plandisc in te bedden op het intranet, Teams or Sharepoint, krijgt iedereen inzicht in wat er zich afspeelt binnen de organisatie.

aarshjul kalender