Årshjulet visualiserer
året som en cyklus

Årshjulet visualiserer året som en cyklus

Årets cyklus

Mange organisationer efterspørger erfaring på tværs af afdelinger i organisationen. Årshjulet rummer typisk de væsentligste aktiviteter, møder og informationer inden for de udvalgte områder. Det at dele planlægnings-cyklusser mellem afdelinger er derfor en simpel måde at udveksle erfaring på, hvilket både kan inspirere og skabe transparens. Vi anbefaler derfor at få udarbejdet et årshjul på de områder, hvor der er en form for cyklisk aktivitet, og derefter dele årshjulet med relevante afdelinger og teams i organisationen. Opbygningen af årshjulet kan tage udgangspunkt i en af vores mange skabeloner.

Organisationens rytme

Alle brancher, sektorer og industrier har cykliske aktiviteter, som gentager sig år efter år. Alligevel betyder et nyt kalenderår i mange virksomheder, at det igen er tid til at udfærdige en ny årsplan, til trods for at alle i organisationen udemærket godt ved, hvad der skal ske i løbet af året. Flere og flere organisationer er nået til den erkendelse, at statiske årsplaner ofte er spild af tid. De har indset, at det handler mere om at få kortlagt og optimeret de cyklusser, som organisationen allerede har.

Årshjulets cyklus

Årshjulets cyklus handler om at optimere de mange aktiviteteter, man har hvert år. I et årshjul taler man ikke om at ”finde på” nye projekter og initiativer, blot fordi man står overfor et nyt år. Selv i den ellers så kreative marketing afdeling finder man sjældent på helt nye kampagner hvert år. Påske-kampagnen og januar-udsalget ligger som bekendt fast hvert år. En økonomiafdeling er ligeledes kendetegnet ved en række cykliske aktiviteter, momsafregninger, kvartalsopgørelse, årsregnskab osv.

Nedbrydning af siloer

Årshjulet giver transparens i organisationen, da værktøjet er idéelt til at skabe samarbejde og overblik. Dette er b.la. fordi, det er muligt at dele ringe mellem afdelinger og kombinere dem i et fælles årshjul. Derved er det nemt for alle i organisationen at tilgå relevante planer og spotte overlappende aktiviteter. Denne transparens er med til at nedbryde siloer, som eksisterer i mange organisationer. Ved at indbygge årshjulet på et intranet, i Teams eller Sharepoint kan alle få indsigt i, hvad der sker rundt om i organisationen.

årshjul brugere