Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet

Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet

Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet.

Kundexempel: Stefanshjemmets översikt över den dagliga verksamheten.

Stefanshjemmet har det fantastiska ändamålet att vara en bostad för personer som fått hjärnskador sent i livet. Vårdinstitutionen har 150 anställda och 5 avdelningar som tillsammans bidrar till ett invecklat planeringsarbete.

Erik gav oss en spännande inblick i det dagliga arbetet och förklarade hur det digitala årshjulet hjälper dem att planera och bilda en överblick mellan avdelningar och planeringsområden. Han gjorde ingen hemlighet av hur viktigt det är med struktur i det administrativa arbetet.

I relation till detta berättar han: ”Det som är mycket avgörande för en så här stor plats är att det finns struktur och precision i allt vi gör. Och vi har ju erfarenhet av att om det saknas så får det konsekvenser för hela grunden.”

Årshjulet ger en översikt över olika avdelningar

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en institution eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Plandiscs årshjul stöder institutionens inriktning

Genom att bädda in årshjulet på institutionens intranät, MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner silos, låter er identifiera flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen. Den ökade transparensen leder både till bättre samarbete, en mer effektiv arbetsprocess och högre patientsäkerhet.

Använd Outlook för att skapa ett årshjul

Många institutioner har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Genom att synkronisera Plandiscs med Outlook kan du snabbt och enkelt uppdatera aktiviteterna både i årshjulet och i din kalender. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter och kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Årshjulet ger en översikt över olika avdelningar

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en institution eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Plandisc årshjul stöder institutionens inriktning

Genom att bädda in årshjulet på institutionens intranät, MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner silos, låter er identifiera flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen. Den ökade transparensen leder både till bättre samarbete, en mer effektiv arbetsprocess och högre patientsäkerhet.

Använd Outlook för att skapa ett årshjul

Många institutioner har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Genom att synkronisera Plandiscs med Outlook kan du snabbt och enkelt uppdatera aktiviteterna både i årshjulet och i din kalender. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter och kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Mallar för institutioner

årshjul_skabelon

Styrelsens uppgifter

En mall som visualiserar styrelsens olika uppgifter. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, finans och marketing.

årshjul_skabelon

Styrelsens uppgifter

En mall som visualiserar styrelsens olika uppgifter. Årshjulet har fyra ringar: Styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, finans och marketing.

user statistic