Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet

Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet

Bevara överblicken över vårdinstitutionens verksamhet med årshjulet.

Kundexempel: Stefanshjemmets översikt över den dagliga verksamheten.

Erik gav oss en spännande inblick i det dagliga arbetet och förklarade hur det digitala årshjulet hjälper dem att planera och bilda en överblick mellan avdelningar och planeringsområden. Han gjorde ingen hemlighet av hur viktigt det är med struktur i det administrativa arbetet.

I relation till detta berättar han: ”Det som är mycket avgörande för en så här stor plats är att det finns struktur och precision i allt vi gör. Och vi har ju erfarenhet av att om det saknas så får det konsekvenser för hela grunden.”

Årshjulet ger en översikt över olika avdelningar

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en institution eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Ett årshjul från Plandisc stöder institutionens inriktning

Genom att bädda in årshjulet på institutionens intranät, MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla en inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner alla flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen.

Använd Outlook för att skapa ett årshjul

Många institutioner har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Med Plandiscs tillägg för Outlook kan du snabbt och enkelt välja aktiviteter som ska hämtas in till och visas i årshjulet. Detta gör du direkt från din egen Outlook. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter / kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Mallar för institutioner

årshjul_skabelon

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

årshjul_skabelon

Styrelsens uppgifter

Den här mallen visualiserar styrelsens uppgifter och rapporter. Årshjulet har fyra ringar: styrelsemöten, bolagsstämmor och fördjupningar, juridiska uppgifter och finansiella rapporter.

årshjul

Kvalitetssäkring

Den här mallen visar uppgifter och möten i samband med kvalitetssäkring på ett högstadium. Årshjulet består av tre ringar: Personal, skoladministration och skolstyrelse.

årshjul

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Plandisc users norway