Bevara överblicken över marknadsföringen med årshjulet

Bevara överblicken över marknadsföringen med årshjulet

Bevara överblicken över marknadsföringen med årshjulet

Kundexempel: Løgismoses överblick över marknadsföringen

Eftersom Løgismose har många spännande marknadsföringsinitiativ som kör på olika plattformar och täcker alla deras områden, krävs det en bra översikt för att kunna generera önskad kundupplevelse.

Ann Sophie gav oss en spännande inblick i det dagliga arbetet och förklarade hur det digitala årshjulet hjälper dem att planera och bilda en överblick över alla områden och kanaler. Hon gjorde ingen hemlighet av hur högt de prioriterar struktur i planeringen.

I samband med detta säger hon:
”När man sysslar med så många in- och utkanaler är det viktigt att man har ett flexibelt och dynamiskt verktyg som alla kan arbeta i på olika nivåer.”

Årshjulet ger en översikt över kanaler och affärsområden

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en organisation eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Årshjulet skapar transparens

Genom att bädda in årshjulet på organisationens intranät, i MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner silos, låter er identifiera flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen. Den ökade transparensen leder både till bättre samarbete, en mer effektiv arbetsprocess och högre produktivitet.

Få överblick med Outlook

Många organisationer har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-integration kan du snabbt och enkelt visa och uppdatera dina aktiviteter i både årshjulet och Outlook. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter och kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Årshjulet ger en översikt över kanaler och affärsområden

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en organisation eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Årshjulet skapar transparens

Genom att bädda in årshjulet på organisationens intranät, i MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner silos, låter er identifiera flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen. Den ökade transparensen leder både till bättre samarbete, en mer effektiv arbetsprocess och högre produktivitet.

Få överblick med Outlook

Många organisationer har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-integration kan du snabbt och enkelt visa och uppdatera dina aktiviteter i både årshjulet och Outlook. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter och kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Mallar

årshjul_skabelon

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

årshjul

Landbaserad marknadsföring

Denna mall visar marknadsförings­aktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

årshjul

Kanaler och kampanjer

En mall som visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

årshjul_skabelon

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

årshjul

Landbaserad marknadsföring

Denna mall visar marknadsförings­aktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

årshjul

Kanaler och kampanjer

En mall som visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

user statistic