Bevara överblicken över marknadsföringen med årshjulet

Bevara överblicken över marknadsföringsarbetet med årshjulet

Bevara överblicken över marknadsföringsarbetet med årshjulet

Kundexempel: Løgismoses överblick över marknadsföringsaktiviteter

Ann Sophie gav oss en spännande inblick i det dagliga arbetet och förklarade hur det digitala årshjulet hjälper dem att planera och bilda en överblick över alla områden och kanaler.

Hon gjorde ingen hemlighet av hur högt de prioriterar struktur i planeringen. I samband med detta säger hon:
”När man sysslar med så många in- och utkanaler är det viktigt att man har ett flexibelt och dynamiskt verktyg som alla kan arbeta i på olika nivåer.”

Årshjulet ger en översikt över olika kanaler och affärsområden

Årshjulet från Plandisc är ett sätt att planera arbetet inom en organisation eller avdelning. Därmed arbetar man smartare och mer målmedvetet med årets cykliska och permanenta uppgifter. Du får en enkel överblick över ditt pågående arbete, schemaläggningen, när det normalt uppstår hektiska perioder och när du har tid att prova något nytt.

Med årshjulet skapar du mer transparens

Genom att bädda in årshjulet på organisationens intranät, MS Teams, Sharepoint eller liknande, får alla en inblick i arbetet som pågår inom varje enskild avdelning. Denna öppenhet hjälper till att bryta ner alla flaskhalsar och gör det mycket enklare att uppnå synergi inom hela organisationen.

Brug Outlook til skabe overblikket

Många organisationer har sparat alla sina uppgifter, aktiviteter och evenemang i en Outlook-kalender. Med Plandiscs tillägg för Outlook kan du snabbt och enkelt välja aktiviteter som ska hämtas in till och visas i årshjulet. Detta gör du direkt från din egen Outlook. På så sätt slipper du hantera ett flertal olika kalendrar för separata arbetslag. Dessutom är det mycket enklare för intressenter / kollegor att hitta informationen i årshjulet än i olika separata kalendrar.

Mallar

årshjul_skabelon

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att skapa innehåll. Årshjulet består av tre ringar: Nyhetsbrev, särskilda datum och sociala medier.

årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: USA, Storbritannien och Kanada.

årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

årshjul_skabelon

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att skapa innehåll. Årshjulet består av tre ringar: Nyhetsbrev, särskilda datum och sociala medier.

årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: USA, Storbritannien och Kanada.

årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.