Planlægning på
tværs af teams

Planlægning på
tværs af teams

Planlægning i organisationen

Genkender du dette: Al information om aktiviteter og møder findes i Outlook, men informationerne er ikke tilgængelige for alle, og det kan være meget svært at få overblik over møder, man ikke selv har indkaldt til. Det kan derfor være en umulig opgave at placere et vigtigt beslutningsmøde i kalenderen.

Organisationens årshjul

Et årshjul vil støtte og visualisere rytmen i en organisation. Et årshjul giver det nødvendige overblik over, hvilke processer der skal udføres i løbet af arbejdsåret og hvordan organisationen kommer frem til de ønskede resultater. Med Plandiscs cirkulære format får du et helt nyt og fantastisk overblik over hele året ved første øjekast.

Mange organisationer vælger at bygge deres årshjul op med ringe, hvor hver ring visualiserer en afdeling eller et team. Du kan derved bygge flere forskellige årshjul alt afhængigt af, hvem din målgruppe er.

Kommunikér årshjulet

Indbyg årshjulet i SharePoint eller Teams. En plandisc kan også indbygges på jeres hjemmside eller intranet. Derved kan alle medarbejdere kigge i årshjulet, navigere frem og tilbage, åbne vedhæftede filer og meget mere.

Synkronisér med Outlook

Med Plandiscs Outlook add-in har du mulighed for nemt at vælge, hvilke møder skal vises i dit årshjul. Derved skaber du en transparens i hele organisationen og optimerer planlægningsproces.
Når du har installeret Outlook add-in’et kan du aktivere en sidebar, der viser alle dine årshjul og ringe i din Outlook-kalender. Du behøver blot at vælge hvilket årshjul og ring, som mødet skal vises i. Herefter er dit møde linket sammen med det pågældende årshjul.

Hvordan virker det?

Skabeloner

årshjul_skabelon

Organisationen

Denne skabelon viser aktiviteter på tværs af tre afdelinger. Årshjulet består af ringene: Markedsføring, økonomi og support.

årshjul

Organisationens rytme

Denne skabelon viser mødernes rytme i en organisation. Årshjulet består af tre ringe: Bestyrelsesmøder, komitémøder og møder for landschefer.

årshjul

Afdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

årshjul_skabelon

Organisationen

Denne skabelon viser aktiviteter på tværs af tre afdelinger. Årshjulet består af ringene: Markedsføring, økonomi og support.

årshjul

Organisationens rytme

Denne skabelon viser mødernes rytme i en organisation. Årshjulet består af tre ringe: Bestyrelsesmøder, komitémøder og møder for landschefer.

årshjul

Afdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

årshjul brugere