Översikt över
olika kanaler

Översikt över
olika kanaler

årshjul marketing

Unik överblick över dina marknadsföringskanaler

Med Plandisc kan du bygga ditt årshjul med flera ringar. På så sätt får du en unik överblick över alla dina kanaler och med en omfattande översikt. Varje ring kan t.ex. visualisera dina planerade kampanjer för Facebook, Google Ads och Instagram. Eller radioreklam, Tv-reklam och sociala medier. Det finns många möjligheter.

Skapa en gemensam inriktning

Årshjulet kan infogas på er webbplats och därmed kan hela organisationen få inblick i alla årets kampanjer. Detta förenklar även det för försäljnings- och supportavdelningar att prioritera sina insatser och ge feedback avseende eventuella problem eller överlappande aktiviteter. Årshjulet från Plandisc är interaktivt när du infogar det på en webbplats. Detta innebär att kollegor kan navigera runt i årshjulet – klicka på aktiviteter och öppna bifogade filer som t.ex. kampanjbeskrivningar.

Mallar för marknadsföring

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

Template

Innehållsplanering

Denna mall är perfekt för att hålla kolla på innehållet ni skapar. Årshjulet består av fyra ringar: Kampanjer, digital marketing, tryckt media, samt content.

Skabelon marketingplan årshjul

Landbaserad marknadsföring

Den här mallen visar marknadsföringsaktiviteter över olika marknader. Årshjulet har tre ringar: Danmark, Norge och Sverige.

Skabelon marketingplan årshjul

Kanaler och kampanjer

Denna mall visualiserar övergripande kampanjer och kanaler. Årshjulet har tre ringar: Kampanjer, digital marknadsföring och tryckta medier.

user statistic