Det interaktive årshjul har mange funktioner

Det interaktive årshjul har mange funktioner

Aarshjul med manage features

Del årshjulet

Det er muligt at indlejre en plandisc på organisationens hjemmeside og intranet, så relevante interessenter kan få adgang til årshjulet og dets indhold. Indlejringen kan ske ved at indsætte årshjulet som en iframekode på hjemmesiden. Endvidere er det muligt at opbevare en plandisc i SharePoint og Teams, så årshjulet nemt kan tilgås fra de værktøjer, I arbejder med i organisationen.

Del ringe

Et årshjul er opbygget af ringe, der symbolerer temaer efter eget valg. Man kan for eksempel inddele sit årshjul i forskellige afdelinger, arbejdsområder, lande, eller hvad end der måtte være relevant. Det er muligt dele ringe med andre brugere og kombinere dem i forskellige årshjul. På den måde kan man samabejde om et fælles årshjul på tværs af teams og derved skabe transparens i organisationen.

Synkronisér årshjulet med Outlook

Plandiscs Outlook add-in gør det muligt at overføre møder fra en Outlook kalender til et digitalt årshjul. Dermed behøver du kun at indsætte mødet i én kalender, hvilket optimerer din planlægningsproces. Du kan finde vores Outlook add-in i Microsofts app store.

Vedhæft filer

Det er muligt at vedhæfte filer til de enkelte aktiviteter i årshjulet. På den måde kan man gemme mødereferater, opgavebeskrivelser, noter, evalueringer og andre relevante dokumenter, så de er lige ved hånden. Dette kan især være en fordel, hvis aktiviteten gentages, og man har brug for disse dokumenter igen til næste år. Filerne kan også tilgås, når årshjulet er indlejret på organisationens hjemmeside eller intranet.

Et interaktivt årshjul har mange muligheder

overblik-ikon

Unikt overblik

embed-ikon

Indbyg årshjulet på et site

deling-af-ring-ikon

Årshjul med flere ringe

outlook-ikon-hvid

Synkronisere med Outlook

teams-ikon-hvid

Plandisc fungerer med Teams

test-white-2

Evaluering direkte i årshjulet

årshjul plandisc