Organisationens rytme

Organisationens rytme

Nedbryd siloerne i jeres organisation

I mange organisationer spiller HR-afdelingen en vigtig rolle i at få kortlagt og visualiseret organisationens rytme og dermed nedbryde siloer. Det kan et digitalt og interaktivt årshjul fra Plandisc hjælpe med.

En unik HR-kalendar

En HR-kalender, der er vist i en plandisc, giver et unikt overblik over opgaver, møder og deadlines i HR-afdelingen. Det cirkulære format gør det nemt at spotte overlappende aktiviteter, og sikrer at team-møder og arbejdsbyrder er fordelt hensigtsmæssigt gennem året.

Kommunikationen er vigtigst

Et årshjul, som ligger i skuffen, hjælper ikke meget. For at skabe en transparens i organisationen, er det vigtigt at få visualiseret og samlet årshjulene fra de forskellige afdelinger. Et årshjul fra Plandisc kan nemt integreres med Microsoft Teams eller et intranet. Derved kan alle medarbejdere i organisationen få indsigt i, hvad der sker rundt om i organisationen.

Opnå synenergier med et årshjul

Når du bygger et årshjul med flere ringe, skabes der pludseligt transparens og organisationens rytme bliver synliggjort. Det betyder, at overlappende aktiviteter eller meget travle perioder bliver visualiseret, således man nemmere kan tage handling.

Hvordan virker det?

Skabeloner til HR

Template

HR-afdelingen

Denne skabelon visualiserer forskellige opgaver i HR-afdelingen. Årshjulet består af følgende ringe: Fastholdelse/udvikling, operationel HR og intern HR.

Template

HR-aktiviteter

Denne skabelon illustrerer forkellige aktiviteter i HR-afdelingen. Årshjulet har to ringe: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Afdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

Template

HR-afdelingen

Denne skabelon visualiserer forskellige opgaver i HR-afdelingen. Årshjulet består af følgende ringe: Fastholdelse/udvikling, operationel HR og intern HR.

Template

HR-aktiviteter

Denne skabelon illustrerer forkellige aktiviteter i HR-afdelingen. Årshjulet har to ringe: HR-aktiviteter og ferier.

Template

Afdelinger

Denne skabelon illustrerer aktiviteter, møder og opgaver på tværs af tre afdelinger. Årshjulet er bygget med tre ringe: HR, økonomi og markedsføring.

årshjul_plandisc