Organisaation rytmi

Organisaation rytmi

vuosikellotyökalu

Parempaa yhteistyötä

Monissa organisaatioissa HR-osastolla on keskeinen rooli organisaation rytmin visualisoimisessa ja kartoittamisessa. Tähän työhön Plandiscin interaktiivinen digitaalinen vuosikello on erinomainen työkalu.

Ainutlaatuinen HR-kalenteri

Vuosikellon avulla visualisoitu HR-kalenteri auttaa HR-osastoa saamaan kattavan kokonaiskuvan vuoden tehtävistä, kokouksista ja määräpäivistä. Kun kalenteri on sirkulaarinen, on mahdolliset päällekkäiset aktiviteetit helppo huomata ja varmistua siitä, että tiimikokoukset ja työmäärä ovat tasaisesti jakautuneet läpi vuoden.

Kommunikaatio on tärkeintä

Työpöydän laatikossa vuosikellosta ei ole mitään hyötyä. Kun eri osastojen vuosikellot kootaan yhteen ja tehdään näkyviksi, luodaan organisaatioon ainutlaatuista läpinäkyvyyttä. Plandiscin vuosikellon voi upottaa esim. Teams-sovellukseen tai intranettiin. Näin organisaation kaikki työntekijät saavat kokonaiskuvan koko organisaation toiminnasta.

Luo läpinäkyvyyttä vuosikellolla

Rakentamalla vuosikellon, jossa on useita renkaita, luot samalla läpinäkyvyyttä ja teet organisaation vuoden rytmin näkyväksi. Tällöin on helppo huomata mahdolliset epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet tai hyvin kiireiset ajanjaksot, jolloin ne pystytään ennakoimaan.

Vuosikellopohjat HR-osastolle

vuosikellopohja

HR-osasto

Tämä vuosikellopohja kuvaa HR-osaston eri tehtäväalueita. Vuosikellossa on kolme rengasta: kehitys ja työntekijöistä kiinni pitäminen, operationaalinen HR, HR-intra.

vuosikellopohja

HR-aktiviteetit

Tämä vuosikellopohja kuvaa HR-osaston aktiviteetteja. Vuosikellossa on kaksi rengasta: HR-aktiviteetit ja lomat.

vuosikellopohja

Osastot

Tämä vuosikellopohja on suunniteltu kuvaamaan kolmen eri osaston aktiviteetteja, kokouksia ja tehtäviä. Vuosikellossa on kolme rengasta: HR, talous, markkinointi.

vuosikellopohja

HR-osasto

Tämä vuosikellopohja kuvaa HR-osaston eri tehtäväalueita. Vuosikellossa on kolme rengasta: kehitys ja työntekijöistä kiinni pitäminen, operationaalinen HR, HR-intra.

vuosikellopohja

HR-aktiviteetit

Tämä vuosikellopohja kuvaa HR-osaston aktiviteetteja. Vuosikellossa on kaksi rengasta: HR-aktiviteetit ja lomat.

vuosikellopohja

Osastot

Tämä vuosikellopohja on suunniteltu kuvaamaan kolmen eri osaston aktiviteetteja, kokouksia ja tehtäviä. Vuosikellossa on kolme rengasta: HR, talous, markkinointi.

vuosikello käyttäjät