Skab transparens med synlige arbejdsprocesser

Visualiser arbejdsprocesser med Plandisc

Virksomhedens målsætninger og strategi er helt afgørende for hvordan hverdagen skal strikkes sammen. Ethvert projekt og aktivitet skal i sidste ende gerne have bidraget til at nå målet. Det kan dog være svært at realisere i den travle hverdag, ikke mindst når hvert specialiserede team skal forsøge, at relatere til arbejdet i andre afdelinger. Det kan være svært at gennemskue præcis hvad der egentlig er fokus på i de andre afdelinger og dermed er det også mindre sandsynligt, at alle får lagt en fokuseret indsats på bestemte projekter på det rigtige tidspunkt.  Man kan sammenligne organisationen med en robåd hvor alle ror i hver sin takt og retning og sammenhængen mellem strategi og det daglige arbejde er svær at få øje på.  

Det er derfor vigtigt at skabe transparens både i – og på tværs af afdelinger,så man sikrer at fokus ligger på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Her er årshjulet et godt værktøj, fordi man for eksempel kan lave en ring for hver afdeling og samle dem i ét årshjul. Så kan alle få det fulde overblik over organisationens rytme. 

Kender du ikke årshjulet? Bliv klogere på det her.

Transparens i organisationen med årshjulet

To områder hvor transparens er virkelig vigtigt, er ift. beslutningsprocesser og mødekultur. Beslutninger træffes bedst på et oplyst grundlag, og derfor skal alle, der tager del i processen, have tilstrækkelig information. Det er altså en god idé at have fingeren på pulsen og vide hvad der foregår i de andre afdelinger. Ledelsen inspirerer dermed flest mulig til at deltage og samtidig kan de få flere og mere velovervejede input tilbage. I mødekulturen bidrager transparens til, at mødernes placering og udbytte bliver optimalt. Det er vigtigt, at man kan trække på relevant information fra tidligere møder og bygge videre på det, på en måde der understøtter organisationens strategi og mål.