En årsplan kan hjælpe med den læringsmålstyret undervisning.

Med den nye skolereform ønsker man at eleverne skal blive bedre fagligt. Derfor indeholder reformen en klar formulering omkring at forbedre elevens læring og trivelse. Et vigtig element i den sammenhæng er at arbejde læringsmålstyret i undervisningen.

Det at arbejde med læringsmål kræver en langsigt planlægning – fx i form af en årsplan.

Med et årshjul fra Plandisc får du mulighed for at lave et struktureret og overskueligt undervisningsforløb for en klasse, et hold eller et fag. Styrken ved Plandics´  årsplan er, at du opbygger selv skabelonen i løbet af få sekunder. Årshjulet er cirkulær, hvilket giver et godt overblik.

I årshjulet har du mulighed for at vedhæfte filer, fx materialer, billeder eller noget helt tredje. Det giver dig mulighed for at inkludere forældrene eller andre lærer, da årshjulet kan deles med alle og det kan sågar ligge ud på skolens intranet. Derved kan forældre med et enkelt klik se hele årshjulet/undervisningsforløbet og de aktiviteter der er planlagt.

Se eksempler på årshjul brugt i skoler.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.