Årsplan i en bestyrelse

En årsplan som arbejdsplan.

En årsplan skulle gerne være en arbejdsplan for en bestyrelse, som beskriver de emner/aktiviteter, som man vil behandle og de strategiske mål, som man har sat sig for det kommende år.
Mange bestyrelser lader kalenderåret gå sin skæve gang og behandle emner, som de kommer, eller som direktøren præsenterer på bestyrelsesmøderne. For at sikre, at bestyrelsen når det hele og samtidig bevarer sit overblik, vil det være en god ide at have en årsplan. Alt kan naturligvis ikke forudsiges, men der vil oftest være bestemte punkter på dagsorden, som bestyrelsen skal tage sig af.

Årsplanen kunne indeholde nogle af disse punkter:

• De lovmæssige krav som fx årsregnskab, generalforsamling etc.
• Forretningsordenen med fokus på mål, strategi, risiko, bestyrelsesevaluering og evaluering af direktøren etc.
• Løbende opfølgning i relation til driften
• Særlige punkter fra forretningsplanen eller aktuelle forhold som f.eks. outsourcing, byggeplaner etc.

En årsplan i en bestyrelse kunne indeholde disse hovedoverskrifter:

Første kvartal: Regnskabet og Generalforsamlingen

Andet kvartal: Målsætningsmødet og konstituering efter generalforsamlingen

Tredje kvartal: Strategi

Fjerde kvartal: Økonomisk forecast og forberedelse af årsafslutningen

Mange skabeloner i Plandisc.

Med en årsplan fra Plandisc har bestyrelsen mulighed for at få et fælles styringsværktøj, som hele bestyrelsen kan tilgå. Årsplan kan ligeledes offentliggøres på selskabets intranet, hvis dette måtte være relevant.
Samtidig findes der en række forskellige skabeloner, som alle er gratis at benytte. I alle skabelonen – incl egen oprettet årsplaner har man mulighed for at vedhæfte dokumenter, som excel, powerpoint etc.