Arviointi ja kehittäminen

Toiminnan arviointi ja kehittäminen Plandisc-vuosikellolla

Plandisc-käyttäjän on helppo arvioida aktiviteetteja suoraan Plandiscissä.

Esimerkkejä arvioitavista prosesseista

Alta löydät esimerkkejä alueista, joihin Plandiscin Arviointi-toiminnallisuus soveltuu. Plandiscin arviointitoiminto antaa anonyymin raportin vastauksista. Klikkaamalla alla olevia kuvia, voit klikata kuvan isommaksi.

Toiminnan arviointi ja kehittäminen Plandiscillä kuva

Henkilöstön tyytyväisyys

Voit tehdä kyselyn vaikka liittyen henkilökunnan viihtyvyyteen ja tyytyväisyyteen. Näin voit selvittää anonyymisti esimerkiksi, miten henkilökunta kokee työilmapiirin. Voit vapaasti rakentaa kyselyn ja lisätä siihen esimerkki asteikkopohjaisia kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä tai kysymyksiä, joissa on vapaa tekstikenttä vastaukselle. Voit kutsua työntekijät suoraan Plandiscistä tai kopioida ja lähettää linkin kyselyyn Plandiscin ulkopuolella. Voit halutessasi valita määräpäivän kyselylle, niin siihen vastaamisaika on rajoitettu.

Kurssiarviointi

Voit tehdä kyselyn vaikka yliopiston kurssiin liittyen. Näin ollen voit kartoittaa, millainen kurssin laatu on opiskelijoiden mielestä. Voit vapaasti rakentaa kyselyn ja lisätä siihen esimerkki asteikkopohjaisia kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä tai kysymyksiä, joissa on vapaa tekstikenttä vastaukselle. Voit kutsua opiskelijat suoraan Plandiscistä tai kopioida ja lähettää linkin kyselyyn Plandiscin ulkopuolella. Voit halutessasi valita määräpäivän kyselylle, niin siihen vastaamisaika on rajoitettu.

Webinaarin arviointi

Voit tehdä kyselyn vaikka yrityksen pitämiin webinaareihin liittyen. Näin voit analysoida webinaarejesi laatua ja selvittää osallistujien tyytyväisyyden. Voit vapaasti rakentaa kyselyn ja lisätä siihen esimerkki asteikkopohjaisia kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä tai kysymyksiä, joissa on vapaa tekstikenttä vastaukselle. Voit halutessasi valita määräpäivän kyselylle, niin siihen vastaamisaika on rajoitettu.

Järjestelmän kehitykseen liittyvä kysely

Voit tehdä kyselyn esimerkiksi järjestelmän kehitykseen liittyen. Näin ollen voit kartoittaa, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat järjestelmään, ja mitä toimintoja voisi kehittää tyytyväisyyden parantamiseksi. Voit vapaasti rakentaa kyselyn ja lisätä siihen esimerkki asteikkopohjaisia kysymyksiä tai monivalintakysymyksiä tai kysymyksiä, joissa on vapaa tekstikenttä vastaukselle. Voit kutsua opiskelijat suoraan Plandiscistä tai kopioida ja lähettää linkin kyselyyn Plandiscin ulkopuolella. Voit halutessasi valita määräpäivän kyselylle, niin siihen vastaamisaika on rajoitettu.

Usein kysyttyä Plandiscin Arviointi-toiminnosta

Ovatko kyselyt anonyymejä?

Kyllä, kyselyjen tekijä näkee vastaukset raportissa anonyymisti.

Millainen raportti on saatavilla kyselyn tekijälle?

Raportti näyttää monivalintakysymysten ja asteikkokysymysten vastaukset prosentuaalisesti.

Onko Arviointi-toiminnossa esitäytettyjä mallikysymyksiä?

Ei, mutta voit hyödyntää aiemmin tekemiesi kyselyjen kysymyksiä muissa tekemissäsi kyselyissä.

Voiko kyselyn lähettää suoraan Plandiscistä?

Kyllä, voit kutsua henkilöitä vastaamaan kyselyyn lisäämällä heidän sähköpostiosoitteensa suoraan Plandiscistä. Voit myös kopioida linkin kyselyyn ja jakaa sen muuta kautta.

Voiko Plandiscistä lähettää muistutuksen?

Kyllä, voit valita muistutuksen asetuksissa.

Mistä löydän linkkejä esimerkkikyselyihin?

vuosikello arviointi kuva
vuosikello käyttäjät