YRITYSVASTUU

Käsityksemme vastuullisuudesta

Sosiaalinen vastuullisuus on meille tärkeää. Uskomme nimittäin, että kun meillä on mahdollisuus antaa, se myös velvoittaa meitä antamaan.

Siksi olemme päättäneet, että jokaista maksavaa Plandisc-käyttäjää kohti maksamme 10,00 Tanskan kruunua eli noin 1,34 euroa Viva-nimiselle kansainväliselle humanitääriselle kirkolliselle avustusjärjestölle, jonka työskentelee parantaakseen lasten ja nuorten elinehtoja kehitysmaissa.

LifeWorks-ohjelma Hondurasissa ja Nicaraguassa

Vivan LifeWorks-ohjelma auttaa lastenkodeissa kasvaneita nuoria saamaan onnistuneen alun itsenäiselle elämälleen. Nuoria autetaan aikuiselämän alkuun neuvonnalla, opiskelustipendeillä, työharjoittelulla, erilaisilla kursseilla ja ohjaamalla heitä luomaan terveitä ja tarkoituksenmukaisia verkostoja. Näin nuoret saavat resursseja tasapainoiseen elämään lastenkodin ulkopuolella, tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä.

Tukea ja turvaverkkoja

Nuoret, joita LifeWorks-ohjelma auttaa, ovat kaikki kasvaneet Viva-verkostoon kuuluvissa paikallisissa lastenkodeissa. Lastenkodeissa kasvavat lapset ovat joko orpoja, heillä on vain yksi vanhempi tai he tulevat köyhistä perheoloista, joita leimaa työttömyys, päihdeongelmat, väkivalta tai kodittomuus.

Lastenkotilasten mahdollisimman turvallisen ja hyvän lapsuuden takaamiseksi on käytetty paljon rahaa ja resursseja, ja jotta nämä satsaukset eivät valuisi hukkaan, on myös jatkumo itsenäiseen elämään lastenkodin ulkopuolella turvattava. Näillä lapsilla ei ole normaalin perhe-elämän suomia turvaverkkoja, joten he tarvitsevat tukea opiskeluun, työnhakuun ja kaikkeen, mitä itsenäiseen aikuiselämään kuuluu.

 

LifeWorks – lastenkotinuorten yhteisö

LifeWorks-ohjelman kautta eri lastenkodeissa kasvaneet nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa ja saavat yhteisön, johon samaistua ja kuulua, mikä on erittäin tärkeää nuorten itsenäistymiselle. LifeWorks-ohjelman kautta nuoret voivat auttaa tosiaan hyvin monissa eri aikuiselämään liittyvissä käytännön asioissa kuten työn- tai opiskelupaikan haussa ja asunnon etsimisessä mutta myös esimerkiksi vaikeiden tunteiden käsittelemisessä. Näin nuorille muodostuu uusi oma sosiaalinen ja ammatillinen verkostonsa lastenkodin seinien ulkopuolelle. Lastenkotinuorten yhdessä muodostama yhteisö täydentää tai korvaa heikkoja tai puuttuvia perhesuhteita ja tarjoaa vertaistukiryhmän, mikä on ensiarvoisen tärkeää nuorten onnistuneelle itsenäistymiselle.