Visma Plandisc A/S:n sopimusehdot

Visma Plandisc A/S:n sopimusehdot – YRITYSASIAKKAILLE

1. TILAUKSEN TEKEMINEN JA EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

1.1. Nämä sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”) hyväksytään ruksaamalla kohta ”Olen lukenut ja hyväksyn sopimusehdot” tilauslomakkeessa, käyttämällä sovellusta tai palveluja tai muulla tavoin ilmaisemalla hyväksyvänsä Ehdot. Ehdot ovat voimassa Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, DK-8270 Højbjerg, CVR (y-tunnus) 37204854 (jäljempänä “Plandisc”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä. Jos Asiakas on juridinen persoona, hyväksytään nämä Ehdot Asiakkaan puolesta.

1.2. Jos tilausta tehdessä tilaat myös Plandiscin uutiskirjeen, hyväksyt, että Plandisc saa lähettää sinulle markkinointimateriaalia, ja hyväksyt Plandiscin uutiskirjeen käyttöehdot.

2. TILAUKSEN KESTO

2.1. Tilaus astuu voimaan tilaushetkestä ja on voimassa siihen asti, kunnes se irtisanotaan näiden Ehtojen mukaisesti.

3. HINNAT, MAKSUT JA MAKSUEHDOT

3.1. Kunakin ajankohtana voimassa olevat hinnat löytyvät Plandiscin kotisivulta ja niitä voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä kotisivulla viimeistään kuukautta ennen kunkin vuosineljänneksen loppua. Sama koskee muutoksia tilaustyyppien ja lisämoduulien koostumuksissa ja sisällöissä. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

3.2. Maksutavaksi voi valita luottokortin (VISA tai MasterCard) tai laskun. Luottokortilla maksettaessa summa veloitetaan välittömästi valitulta kortilta. Laskulla maksettaessa on maksuehtona 8 päivää netto laskun päivämäärästä. Laskulla maksettaessa lisätään laskutuslisä 25 DKK.

3.3. Tilaus maksetaan etukäteen vuodeksi kerrallaan, alkaen tilauksen tekopäivästä. Maksusta ei palauteta, jos tilaus irtisanotaan kesken tilausvuoden.

3.4. Tilauksen uusiminen tapahtuu automaattisesti suoraveloituksena luottokortilta, ellei Asiakas itse irtisano sopimusta ennen sen umpeutumista. Jos siis valitset tilausta tehdessäsi maksutavaksi luottokortin tai muutat maksutavan laskusta luottokortiksi myöhempänä ajankohtana, hyväksyt automaattisen suoraveloituksen luottokortilta.

3.5. Jos tilausta ei makseta ajoissa, lähetään ensimmäinen lisämaksuton maksumuistutus 7 päivää laskun eräpäivän jälkeen, Jos maksua ei tämänkään jälkeen suoriteta, lähetetään 10 päivää myöhemmin toinen maksumuistutus, johon lisätään viivästysmaksu 100,00 DKK. Mikäli maksua ei ole vastaanotettu 7 päivän kuluessa toisen maksumuistutuksen jälkeen, estetään Asiakkaalta pääsy Plandiscin käyttäjätilille. Pääsy käyttäjätilille avataan uudestaan maksun vastaanottamisen jälkeen, ellei Plandisc ennen sitä ole irtisanonut tilausta.

3.6. Asiakas hyväksyy, että laskut ja maksumuistutukset katsotaan toimitetuiksi, kun Plandisc on lähettänyt ne sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. IRTISANOMINEN

4.1. Asiakas voi irtisanoa tilauksen 14 päivää ennen uuden tilauskauden alkua.

4.2. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@plandisc.com tai käyttäjätilillä klikkaamalla tilauksen kohdalla ”Lopeta tilaus”.

4.3. Plandisc voi irtisanoa tilauksen 6 kuukauden irtisanomisajalla kunkin kalenterivuosineljänneksen lopusta lähtien, tai ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas rikkoo olennaisesti näitä Ehtoja tai Asiakkaan tehdessä konkurssin tai ollessa maksukyvytön.

4.4. Jos Asiakas tilausta tehdessään hyväksyy, että Plandisc saa lähettää hänelle suoramarkkinointia, jatkuu Asiakkaan uutiskirjeen tilaus, kunnes Asiakas itse peruu sen. Mikäli Asiakas halua perua uutiskirjeen tilauksen, täytyy se tehdä Plandiscin uutiskirjeen käyttöehtojen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

5. ASIAKKAAN TIEDOT

5.1. Asiakkaan tiedot säilytetään ja käsitellään Tietosuojapolitiikkamme mukaan. Tietosuojapolitiikkamme näet täältä.

6. SISÄLLÖN MUUTOKSET

6.1 Plandiscillä on oikeus jatkuvasti tehdä ohjelmaan päivityksiä ja parannuksia. Plandiscillä on myös oikeus muuttaa ohjelman kokoonpanoa ja rakennetta. Tällaiset päivitykset, parannukset ja muutokset voivat tapahtua joko etukäteisvaroituksella tai varoittamatta, ja ne voivat vaikuttaa palveluihin, mukaan lukien tietoihin ja dataan, jotka on ladattu ohjelmaan tai saatu ohjelmasta.

7. LUOVUTUSOIKEUS

7.1. Plandiscillä on oikeus luovuttaa oikeutensa ja velvollisuutensa suhteessa Asiakkaaseensa konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle.

7.2. Asiakas hyväksyy, että Plandiscillä on oikeus käyttää alihankkijoita kaikissa suhteissa, mukaan lukien ohjelman ylläpito ja toiminta ja Asiakkaan datan säilytys.

8. EHTOJEN MUUTOKSET

8.1. Plandiscillä on oikeus kaikilta osin muuttaa näitä Ehtoja. Kunakin ajankohtana voimassa olevat Ehdot löytyvät aina Plandiscin kotisivulta. Plandisc pyrkii antamaan kohtuullisen varoitusajan (1 kuukausi) jokaisen muutoksen yhteydessä ilmoittamalla siitä kotisivulla. Ohjelman käyttäminen näiden Ehtojen muutoksen jälkeen tulkitaan muuttuneiden Ehtojen hyväksymiseksi. On Asiakkaan vastuulla pitää itsensä ajan tasalla mahdollisista muutoksista näissä Ehdoissa.

9. KIISTAT

9.1. Näihin Ehtoihin sovelletaan Tanskan lakia, ja kaikki kiistat, jotka koskevat tilausta, mukaan lukien näitä Ehtoja, käsitellään Viborgin kaupungin käräjäoikeudessa.

10. YHTEISTYÖ

10.1. Pidätämme itsellämme oikeuden ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse koskien tilauksesi hallinnointia.

11. VOIMASSAOLO

11.1. Nämä Ehdot ovat voimassa 25.5.2018 lähtien ja korvaavat aikaisemmat ehdot.

 

Visma Plandisc A/S:n sopimusehdot – YKSITYISASIAKKAILLE

1. TILAUKSEN TEKEMINEN JA EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

1.1. Nämä sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”) hyväksytään ruksaamalla kohta ”Olen lukenut ja hyväksyn sopimusehdot.” tilauslomakkeessa, käyttämällä sovellusta tai palveluja tai muulla tavoin ilmaisemalla hyväksyvänsä Ehdot. Ehdot ovat voimassa Visma Plandisc A/S, Axel Kiers Vej 5A, DK-8270 Højbjerg, CVR (y-tunnus) 37204854 (jäljempänä “Plandisc”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä, kun Asiakas on kuluttaja.

1.2. Jos tilausta tehdessä tilaat myös Plandiscin uutiskirjeen, hyväksyt, että Plandisc saa lähettää sinulle markkinointimateriaalia, ja hyväksyt Plandiscin uutiskirjeen käyttöehdot.

2. TILAUKSEN KESTO

2.1. Tilaus astuu voimaan tilaushetkestä ja on voimassa siihen asti, kunnes se irtisanotaan näiden Ehtojen mukaisesti.

3. HINNAT, MAKSUT JA MAKSUEHDOT

3.1. Kunakin ajankohtana voimassa olevat hinnat löytyvät Plandiscin kotisivulta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Plandisc pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

3.2. Maksutavaksi voi valita luottokortin (VISA tai MasterCard) tai laskun. Luottokortilla maksettaessa summa veloitetaan välittömästi valitulta kortilta. Laskulla maksettaessa on maksuehtona 8 päivää netto laskun päivämäärästä. Laskulla maksettaessa lisätään laskutuslisä 25 DKK.

3.3. Tilaus maksetaan etukäteen vuodeksi kerrallaan, alkaen tilauksen tekopäivästä.

3.4. Tilauksen uusiminen tapahtuu automaattisesti suoraveloituksena luottokortilta, ellei Asiakas itse irtisano sopimusta ennen sen umpeutumista. Jos siis valitset tilausta tehdessäsi maksutavaksi luottokortin tai muutat maksutavan laskusta luottokortiksi myöhempänä ajankohtana, hyväksyt automaattisen suoraveloituksen luottokortilta.

3.5. Jos tilausta ei makseta ajoissa, lähetään ensimmäinen lisämaksuton maksumuistutus 7 päivää laskun eräpäivän jälkeen, Jos maksua ei tämänkään jälkeen suoriteta, lähetetään 10 päivää myöhemmin toinen maksumuistutus, johon lisätään viivästysmaksu 100,00 DKK. Mikäli maksua ei ole vastaanotettu 7 päivän kuluessa toisen maksumuistutuksen jälkeen, estetään Asiakkaalta pääsy Plandiscin käyttäjätilille. Pääsy käyttäjätilille avataan uudestaan maksun vastaanottamisen jälkeen, ellei Plandisc ennen sitä ole irtisanonut tilausta.

3.6. Asiakas hyväksyy, että laskut ja maksumuistutukset katsotaan toimitetuiksi, kun Plandisc on lähettänyt ne sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. PERUUTUSOIKEUS

4.1. Kuluttajalla on lakisääteinen 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä lähtien. Jos peruutusoikeuden viimeinen voimassaolopäivä on virallinen pyhäpäivä, lauantai, sunnuntai, Tanskan perustuslakipäivä (5.6.), jouluaatto tai uudenvuodenaatto, siirtyy peruutusoikeuden viimeinen voimassaolopäivä seuraavaan arkipäivään. Peruutusoikeus on voimassa, jos lähetät viestin peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusoikeuden päättymistä.

4.2. Jotta kaupan peruutus astuu voimaan, tulee peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoittaa Plandiscille yksiselitteisellä ja selvällä tavalla ennen 14 päivän peruutusoikeuden päättymistä.

5. IRTISANOMINEN

5.1. Tilaus on sitova ensimmäiset 5 kuukautta, jonka jälkeen tilauksen voi irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä lähtien. Jos Asiakas on maksanut jaksosta, joka on osittain irtisanomisajan ulkopuolella, jatkuu tilaus maksukauden loppuun, ellei Asiakas pyydä tätä irtisanomisajan ylimenevää summaa palautettavaksi.

5.2. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@plandisc.com tai käyttäjätilillä klikkaamalla tilauksen kohdalla ”Lopeta tilaus”.

5.3. Plandisc voi irtisanoa tilauksen 6 kuukauden irtisanomisajalla kunkin kalenterivuosineljänneksen lopusta lähtien, tai ilman irtisanomisaikaa, jos Asiakas rikkoo olennaisesti näitä Ehtoja tai Asiakkaan tehdessä konkurssin tai ollessa maksukyvytön.

5.4. Jos Asiakas tilausta tehdessään hyväksyy, että Plandisc saa lähettää hänelle suoramarkkinointia, jatkuu Asiakkaan uutiskirjeen tilaus, kunnes Asiakas itse peruu sen. Mikäli Asiakas halua perua uutiskirjeen tilauksen, täytyy se tehdä Plandiscin uutiskirjeen käyttöehtojen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

6. ASIAKKAAN TIEDOT

6.1. Asiakkaan tiedot säilytetään ja käsitellään Tietosuojapolitiikkamme mukaan. Tietosuojapolitiikkamme näet täältä.

7. VALITUSMAHDOLLISUUDET KULUTTAJASUHTEESSA

7.1. Jos Asiakkaan ja Plandiscin välille syntyy kiista, on Asiakkaalla kuluttajasuhteessa mahdollisuus kääntyä Tanskan kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisen kuluttajariitalautakunnan (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen / Center for Klagesløsning) puoleen ja tämän jälkeen Tanskan kuluttajaneuvoston (Forbrugerklagenævnet) puoleen, mikäli Asiakas haluaa tehdä valituksen. Huomioithan, että tiettyjen ehtojen tulee täyttyä, jotta kuluttajariitalautakunta ja kuluttajaneuvosto voivat käsitellä valituksen. Lisätietoja saa Tanskan kuluttaja- ja kilpailuviraston kotisivulta www.forbrug.dk. Tanskan kuluttaja- ja kilpailuviraston osoite on: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

8. SISÄLLÖN MUUTOKSET

8.1. Plandiscillä on oikeus jatkuvasti tehdä ohjelmaan päivityksiä ja parannuksia. Plandiscillä on myös oikeus muuttaa ohjelman kokoonpanoa ja rakennetta. Tällaiset päivitykset, parannukset ja muutokset voivat tapahtua joko etukäteisvaroituksella tai varoittamatta, ja ne voivat vaikuttaa palveluihin, mukaan lukien tietoihin ja dataan, jotka on ladattu ohjelmaan tai saatu ohjelmasta.

9. LUOVUTUSOIKEUS

9.1. Plandiscillä on oikeus luovuttaa oikeutensa ja velvollisuutensa suhteessa Asiakkaaseensa konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle.

9.2 Asiakas hyväksyy, että Plandiscillä on oikeus käyttää alihankkijoita kaikissa suhteissa, mukaan lukien ohjelman ylläpito ja toiminta ja Asiakkaan datan säilytys.

10. EHTOJEN MUUTOKSET

10.1. Plandiscillä on oikeus kaikilta osin muuttaa näitä Ehtoja. Kunakin ajankohtana voimassa olevat Ehdot löytyvät aina Plandiscin kotisivulta. Merkityksettömistä muutoksista ilmoitetaan kotisivulla, olennaisista muutoksista henkilökohtaisesti.

11. KIISTAT

11.1. Näihin Ehtoihin sovelletaan Tanskan lakia, ja kaikki kiistat, jotka koskevat tilausta, mukaan lukien näitä Ehtoja, käsitellään Viborgin kaupungin käräjäoikeudessa.

12. YHTEISTYÖ

12.1. Pidätämme itsellämme oikeuden ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse koskien tilauksesi hallinnointia.

13. VOIMASSAOLO

13.1. Nämä Ehdot ovat voimassa 25.5.2018 lähtien ja korvaavat aikaisemmat ehdot.