Brug årsplan i skolen

Fem gode grunde til at bruge en årsplan i en skole. • Læreren kan bruge årsplanen som et arbejdsredskab, altså en ramme for undervisningen henover skoleåret • Et lærerteam kan anvende årsplanen til at koordinere det tværfagligt samarbejde. • Forældrene kan bruge den som en informationskilde til, hvad deres skolebørn skal lære fagligt henover skoleåret.[…]

Forældreinddragelse er undervurderet

Forskning indikerer, at et godt læringsmiljø i hjemmet har afgørende betydning for barnets udvikling og læring i skolen. Et godt læringsmiljø i hjemmet før skolen har signifikant betydning for barnets uddannelsesmæssige. Her taler vi både om den sociale og kognitive udvikling. Vigtigt at læse højt for børn. Forældrenes involvering derhjemme har en betydelig positiv effekt[…]

Årsplan for den daglige skoleledelse

Folkeskolereformens nye krav til skolen stiller stor krav til skoleledelse, som skal  sætte retning og arbejde målrettet med den pædagogiske udvikling. En årsplan eller årshjulet vil være et vigtig redskab for skoleledelsen for at kommunikere retning og inklusion blandt lærerne og interessenter omkring skolen. Med en synlig og operationel årsplan kan skolelederen tydeliggøre mål og[…]

Årshjulet styrker skole-hjem-samarbejdet

Et af målene med den nye skolereform er at sætte fokus på skole-hjem-samarbejdet Der er brug for forældrenes indflydelse og engagement for, at en skoledag kan blive så god og lærerig for eleverne. Forældrene kan søge indflydelse og støtte op om skolen på mange måder. Men det fordrer at forældrene er orienteret om, hvad der[…]

En årsplan kan hjælpe med den læringsmålstyret undervisning.

Med den nye skolereform ønsker man at eleverne skal blive bedre fagligt. Derfor indeholder reformen en klar formulering omkring at forbedre elevens læring og trivelse. Et vigtig element i den sammenhæng er at arbejde læringsmålstyret i undervisningen. Det at arbejde med læringsmål kræver en langsigt planlægning – fx i form af en årsplan. Med et[…]

Den nye skolereform i et årshjul

Folkeskolereformen giver mulighed for, at pædagoger og pædagogmedhjælpere eller fx medarbejdere fra bymuseet i langt højere grad kan bidrage til at løfte elevernes faglige niveau og derved øge deres trivsel. Et sådan samarbejde forudsætter naturligvis en fælles og koordineret planlægning af undervisningens indhold. En god og struktureret planlægning kan blandt andet opnåes ved at lave[…]

Årsplan til et skoleår

Årshjul til et skoleår En årsplan osse kaldet årshjul skal medvirke til at skabe et overblik og tilsikre, at der er en linie og sammenhæng i undervisningens indhold og de fælles målet for faget. Samtidig skal årsplanen give underviseren mulighed for at kommunikere indholdet af undervisning til elever, forældre, kolleger og måske ledelsen. Årshjulet eller årsplanen er ligeledes med til at synliggøre behovet for ressourcer overfor[…]