Sådan arbejder en skole med målstyret årsplaner

Sådan arbejder en skole med målstyret årsplaner

Når en skole skal Planlæge af en årsplan må man tage afsæt i kompetencemål – Progressionen på de forskellige klassetrin sikres gennem læringsmål.
De faglige mål sikre ar der er en sammenhæng mellem det faglige indhold og det der var ønsket med undervisningen.
Læreren må foretage nogle valg i den store mængde af informationer der er til rådighed..

I en Skolens og klassernes årsplan arbejdes der med:
Mål på den korte bane (et årige og på den lange bane typisk et trin, indskoling, mellemtrin eller udskoling.
Der skelnes mellem
• Færdighedsmål
• Vidensmål

Årsplanen omfatter som regel 40 ugers undervisning. Man kan med fordel at lave et skema. Såfremt du bruger Plandisc kan du skrive din årsplan for din klasse er din skole ind i en tabel og herefter få den vist som et årshjul. Du definerer selv de hovedområderne klasen skal igennem og fordeler dem på ugerne. Læringsmålene skrives ind i en af kolonerne så det eleverne på et hvert tidspunkt har mulighed for at se de mål der eleven må i mål med viden er blevet tilegnet eleven. I en anden kolonne skrives de detaljerede læringsmål og tegn på læring som forløbet skal evalueres op i mod.

Læringsmål som styringsredskab

En Årsplan er ikke det eneste redskab for at en skole når målene. Læreren skal i sin praksis arbejde målstyret. Det betyder, at der skal planlægges undervisning der tydeligt giver sætter må for eleven. Elevern skal vide, hvad han/hun skal kunne når man har været igennem et forløb.Der skal således planlægges undervisning ud for læringsmål for eleven. Eleven og lærer må i samarbejde prioritere, hvilket mål der er vigtigst for den enkelte elev. For nogle elever må det forventes eller stilles som krav at alle mål opnås, fordi deres kompetencer og viden gør at det er realistisk, men der for svagere eleverne måske udvælges færre mål som ligger inden for den nærmeste zone for læring.
Læringsmålstyret må indeholde undervisningsforløb tre områder:
• Planlægningsfasen
• Gennemførelsesfasen
• Evalueringsfasen
I hver område skal man overveje læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

I årsplan ligger de enkelte forløb, et forløb på 2-4 uger må der i planlægningsfasen være:
• Før: Forprøve, hvor elevernes status vurderes (mål som er opfyldt) – forudsætninger.
• Nu: Hvilke mål skal læres (mål som skal opfyldes)
• Efter: Hvilke må er nu opnået

Differentiering en del af Årsplan og planlægning

En del af den målstyret undervisning er, at ikke alle elever skal nå samme mål. Det er derfor en læreres opgave gennem den målstyret undervisning og gennem de årsplaner der udarbejdes på skolen bliver tilrettelagt således at de imødekommer elever på forskellige niveau og med forskellige forudsætninger
• Mål: Nogle elever må have forklaret målene tydligere inden de går i gang.
• Vejledning: Læreren må være vejleder i forhold til læringen – de spørgsmål og den feedback der give til eleverne må hele tiden hjælpe spejle elevens op mod målene.
• Opgaver: Det kan være samme opgaver der stilles til en elev, men der kan være forskel på i hvor høj grad det er åbne og lukkede spørgsmål.
• Forforståelse: Forforståelsen er meget central, fordi den definerer, hvilke mål der skal opnås efterfølgende.
De dygtigste elever skal

Som skole skal du huske evaluering i din årsplan

Lærerne må undervejs til slut og undervejs i et forløb i årsplanen evaluere læring. Evalueringen skal ses i forhold til læringen men det er også interessant i forhold til form, fordi læreren herved opnår en viden om hvilke former der passer bedste til bestemt klasser og bestemte elever.

Her et eksempel på en på en målstyret årsplan i samfundsfag lavet i Plandisc.com samfundsfag

 

Aarshjul skoler