23. september 2015

Villkor och Policy

Plandisc - dina personuppgifter, vårt ansvar

På Plandisc prioriterar vi omfattande dataskydd och kommer därför att följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som införs den 25 maj 2018.

I samarbete med jurister och externa konsulter implementerar vi nu protokoll för GDPR som kommer att vara färdiga innan den 25 maj 2018.

Syftet med GDPR är att användare av onlinetjänster ska kunna känna sig säkra när de lämnar ut personuppgifter till tredje part. Det förtroende som användarna av Plandisc visar oss genom att använda vår programvara är något vi tar väldigt seriöst på. Därför har vi redan från börjat fokuserat på att behandla personuppgifterna på ett säkert sätt. Vi välkomnar den nya dataskyddsförordningen som inför ett mer stabilt ramverk för detta.

Sekretess

Denna sekretess skyddar personliga upplysningar genom att reglera Plandiscs användande av de upplysningar du ställer till förfogande när du registrerar dig hos Plandisc. Plandisc är skyldig att skydda alla abonnerandes förtroliga upplysningar när dessa är online. Sekretessen är avsedd att ge klara riktlinjer för det sätt Plandisc hanterar information på.

Samtycke
Du ger ditt samtycke till att vi samlar in och använder dina personliga upplysningar i överensstämmande med denna sekretess när du registrerar dig som användare. Vid registreringen anmäls du automatiskt för vårt nyhetsbrev. Vi förbinder oss till att placera en regelmässigt uppdaterad utgåva av sekretessen här på vår sida.

Upplysningar vi samlar in:
Att surfa på vår hemsida kräver inga upplysningar som identifierar användaren.

Plandisc kräver få upplysningar vid registrering. Några av de krävda upplysningarna är obligatoriska och tydligt markerade på registreringsformuläret. Ifyllande av övriga fält är frivilligt.

Vi kommer möjligen automatiskt att samla in icke personliga upplysningar om dig, som t.ex. vilken typ av webbläsare du använder eller om den hemsida från vilken du klickade dig vidare till vår hemsida. Du kan inte identifieras utifrån dessa upplysningar och vi använder den endast för att kunna optimera vår service på hemsidan.

Med vem delar vi upplysningar och vilka möjligheter har de
Vi säljer eller distribuerar inte dina personliga upplysningar till tredje part. Vi använder tredje parts tjänster till att hantera och administrera epostkommunikation som t.ex. nyhetsbrev, marknadsföringspost etc. All personlig information som offentliggörs i samband med sådan kommunikation gäller i överensstämmande med dessa tredje parters sekretess. Läs mera om MailChimp Privacy Policy.
Från en sak till en annan, tredje partens cookies används för att göra statestik på dina besök till plandisc.com cookies, till exempel, för att veta vilken sida du har besökt och hur länge du är på dem, hur många sidor det är per besökare, och vilka sidor som tittas på vid samma besök, etc. Här använder vi Google Analytics. Du kan signera ut från Google Analytics här.

På plandisc.com, förvaras cookies när man använder tredje-parts service och komponenter, så som (men inte bara dem) Google Maps, Youtube videos, Tweets, or Facebook kommentarer. Vår samverkan med Facebook, Youtube och Twitter använder cookies för att komma ihåg om du är inloggad på plandisc.com. Det innefattar även 3 parts kommentarer så som ””Facebook rekommenderar””, ””Facebook gillar”” eller ””Tweeta detta””. Vi använder även redskap för att kontrollera vår digitala marknadsföring, så som Adform, Adroll och AdWords, även så som på Facebook och annan social media.

Dessa tredje parts samarbeten och komponenter gör att den som har komponenten, så som Facebook eller Google, kommer att få teknisk data om din webläsare, IP adress, användar-ID, och vilken sida du har besökt på plandisc.com. Med användar-ID spårning sammanför vi googledata före och efter plandisc-login. Om du samtidigt som du besöker plandisc.com även är inloggad tex på, Facebook eller Google, Facebook/ Google kan då lägga till denna data till din profil. Denna process görs av den tredje partens komponentägaren och det är bortom vår kontroll och beror helt på en relation mellan du och den tredje partens komponenthållare.

Säkerhet
Datasäkerhet har hög prioritet hos Plandisc. Därför ligger vår mjukvara hos Microsoft som löpande ser till att deras säkerhet följer branschens högsta standarder. Det finns dock inget företag, inte heller Plandisc, som kan eliminera varje form av säkerhetsrisker i förbindelse med transmissioner av personlig information via online transaktioner och detta är därför på eget ansvar.

Du ansvarar personligen för säker och förtrolig förvaring av det lösenord som vi har gett dig eller som du har valt för alla dina tjänster hos Plandisc. Egna årscyklar kan endast raderas av kunden själv.

yearplan


GDPR_Dataprocessing_agreement
     GDPR_Subprocessor_ENG

Baserat på EU dom (Schrems II) den 16 juli 2020 har vi genomfört följande riskbedömning: Läs här

Samarbetsområde.
Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig via e-post eller telefon i förbindelse med administrationen av ditt abonnemang samt för direkt marknadsföring. Plandisc kommer, på din begäran, att radera varje abonnemang (och därtill tillhörande personliga upplysningar) ur vår databas om du skulle önska detta.

Vi förbehåller oss rätten till att ha tillgång till och till att framlägga individuellt identifierbara upplysningar med avsikt att uppfylla gällande lagstiftning, domstolsbeslut och lagliga myndighetskrav och för att kunna driva systemen korrekt och för att skydda oss själva och våra kunder.

Förutom ovanstående kommer du att motta ett meddelande om din information friges till tredje part och du får möjlighet att välja att inte dela denna information. Du ger oss rätt att använda företagets logotyp som referens på Plandisc ’ webbplats . Detta kan ändras när som helst genom att skriva eller e-posta oss.

Har du inte tidigare nekat till att vi använder dina personliga upplysningar för direkt marknadsföring kan du ändra dig och göra detta när som helst genom att skriva eller skicka e-post till oss.

Cookies
En cookie är en liten text som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårdskiva. När du har gett ditt samtycke till detta (eller din webbläsare automatiskt har gjort det, om den är inställd att göra detta) lägger din webbläsare denna text i en liten datafil.

Vi använder loggstatistik för att identifiera vilka sidor som besöks. Detta hjälper oss att analysera data om trafik på hemsidan och att förbättra vår hemsida och därmed skräddarsy den för kundernas behov. Vi använder endast dessa upplysningar till statistiska analyser och raderar därefter upplysningarna ur systemet. Om du inte önskar att dina upplysningar ska ingå i vår loggstatistik kan du möjligen inte använda hemsidan.
Länkar:
Denna hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Var vänligen uppmärksam på att Plandisc inte ansvarar för förtrolighet eller innehåll på dylika andra hemsidor och att Plandisc därför inte påtar sig något ansvar gällande sådana hemsidor.

Meddelande om ändringar
Om vi beslutar att göra ändringar i vår politik vidrörande skydd av personliga upplysningar kommer dessa ändringar att placeras på vår hemsida.

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.