Det digitala årshjulet i din idrottsförening

Det digitala årshjulet i din idrottsförening

Idrottsföreningar drivs ofta av frivilliga och det kan vara ganska svårt att få tag i tid. Frivilligarbete har ett stort värde för många föreningar, eftersom frivilliga är en av nyckelfunktionerna i olika föreningar.

I en idrottsförening är det viktigt att kunna styra vilka uppdrag som behöver göras och här kan Plandisc hjälpa dig.

Idrottsföreningar drivs ofta av frivilliga och det kan vara ganska svårt att få tag i tid. Frivilligarbete har ett stort värde för många föreningar, eftersom frivilliga är en av nyckelfunktionerna i olika föreningar.

I en idrottsförening är det viktigt att kunna styra vilka uppdrag som behöver göras och här kan Plandisc hjälpa dig.

Ett dynamiskt årshjul

I en idrottsförening kan dina planer eller uppdrag ofta ändras och därför är det nödvändigt att hitta en dynamisk lösning för din planering.
Det är inte längre nödvändigt att skicka en reviderad version av din Excel-fil varje gång ändringar sker och ingen vet vilken fil som är den senaste. händer – och hur som helst, ingen vet någonsin vilken fil som är den senaste.

Med Plandisc är ovannämnda inte längre ett problem. När förändringar sker i ditt dynamiska digitala årshjul är ändringarna tillgängliga för alla.

Alla i idrottsföreningen har en gemensam översikt.

Du kan bädda in ditt digitala årshjul på idrottsföreningens hemsida. På så sätt kan alla snabbt och enkelt få en överblick över när händelserna och aktiviteterna äger rum.

Därmed kan frivilliga också följa vad som händer under hela året.

Använder du Outlook?

Om du använder Outlook i din idrottsförening kan du enkelt överföra möten från ditt digitala årshjul direkt till din privata Outlook-kalender. På så sätt kan du när som helst enkelt få en bild av idrottsföreningens planer och aktiviteter.

Ett dynamiskt årshjul

I en idrottsförening kan dina planer eller uppdrag ofta ändras och därför är det nödvändigt att hitta en dynamisk lösning för din planering.
Det är inte längre nödvändigt att skicka en reviderad version av din Excel-fil varje gång ändringar sker och ingen vet vilken fil som är den senaste. händer – och hur som helst, ingen vet någonsin vilken fil som är den senaste.

Med Plandisc är ovannämnda inte längre ett problem. När förändringar sker i ditt dynamiska digitala årshjul är ändringarna tillgängliga för alla.

Alla i idrottsföreningen har en gemensam översikt.

Du kan bädda in ditt digitala årshjul på idrottsföreningens hemsida. På så sätt kan alla snabbt och enkelt få en överblick över när händelserna och aktiviteterna äger rum.

Därmed kan frivilliga också följa vad som händer under hela året.

Använder du Outlook?

Om du använder Outlook i din idrottsförening kan du enkelt överföra möten från ditt digitala årshjul direkt till din privata Outlook-kalender. På så sätt kan du när som helst enkelt få en bild av idrottsföreningens planer och aktiviteter.

Bifoga filer till planeraren

I det digitala årshjulet kan du bifoga filer till de planerade aktiviteterna. Detta kan vara dagordningar, plan för arbetsuppdelning, scheman för arrangemang och evenemang, telefonlistor m.m.

På detta sätt är det enkelt för användare att få tillgång till nödvändig information.

Planera tillsammans

Flera användare kan arbeta i samma digitala årshjul. Det innebär att det här verktyget gör det lättare att planera årets aktiviteter tillsammans. Detta kommer att betyda en hel del för frivilliga eftersom de kommer att vara mer involverade i planeringen. Det i sin tur kan leda till en större entusiasm för frivilligt arbete.

Bifoga filer till planeraren

I det digitala årshjulet kan du bifoga filer till de planerade aktiviteterna. Detta kan vara dagordningar, plan för arbetsuppdelning, scheman för arrangemang och evenemang, telefonlistor m.m.

På detta sätt är det enkelt för användare att få tillgång till nödvändig information.

Planera tillsammans

Flera användare kan arbeta i samma digitala årshjul. Det innebär att det här verktyget gör det lättare att planera årets aktiviteter tillsammans. Detta kommer att betyda en hel del för frivilliga eftersom de kommer att vara mer involverade i planeringen. Det i sin tur kan leda till en större entusiasm för frivilligt arbete.

Skapa flera aktivitetsringar

I det digitala årshjulet kan du lägga till flera ringar beroende på hur många avdelningar, typer av uppdrag eller kommittéer det finns i din idrottsförening. På så sätt kan du behålla översikten över alla uppdrag som går över hela avdelningen. Detta gör det också lättare att planera uppdrag tillsammans med andra. Med det här verktyget kommer inga uppdrag att glömmas bort eller förbises.

Skapa flera aktivitetsringar

I det digitala årshjulet kan du lägga till flera ringar beroende på hur många avdelningar, typer av uppdrag eller kommittéer det finns i din idrottsförening. På så sätt kan du behålla översikten över alla uppdrag som går över hela avdelningen. Detta gör det också lättare att planera uppdrag tillsammans med andra. Med det här verktyget kommer inga uppdrag att glömmas bort eller förbises.

Använd mallar för att komma igång

Du kan skapa ditt eget årshjul beroende på behoven i din idrottsförening men du kan också välja en av våra olika förgjorda mallar.

Använd mallar för att komma igång

Du kan skapa ditt eget årshjul beroende på behoven i din idrottsförening men du kan också välja en av våra olika förgjorda mallar.

prova gratis
prova gratis