Det digitale årshjulet til idrettslaget ditt.

Det digitale årshjulet til idrettslaget ditt.

Idrettslag er ofte drevet av frivillige, og slike kan det være vanskelige å få tak i. Frivillig arbeid har en stor verdi for mange foreninger, siden frivillige er en av nøkkelspillerne.

I et idrettslag er det viktig å ha styr på hvilke oppgaver som må gjøres, og dette kan Plandisc hjelpe deg med.

Idrettslag er ofte drevet av frivillige, og slike kan det være vanskelige å få tak i. Frivillig arbeid har en stor verdi for mange foreninger, siden frivillige er en av nøkkelspillerne.

I et idrettslag er det viktig å ha styr på hvilke oppgaver som må gjøres, og dette kan Plandisc hjelpe deg med.

Et dynamisk årshjul

I et idrettslag kan planene dine ofte endre seg, og derfor er det viktig å finne en dynamisk løsning for planleggingen din.
Det er ikke lenger nødvendig å sende en revidert versjon av Excel-filen din hver gang det skjer en endring, det er uansett ingen som vet hvilken fil som er nyest.

Med Plandisc er det som er nenvt ovenfor, ikke lenger nødvendig. Når det skjer endringer i din dynamiske kalender, er endringene tilgjengelige for alle.

Alle i idrettslaget har et samlet overblikk.

Du kan integrere det digitale årshjulet din på hjemmesiden til idrettslaget. På denne måten kan alle enkelt få et raskt overblikk over når aktiviteter og begivenheter finner sted.

Slik kan også de frivillige følge med på hva som skjer utover året.

Bruker du Outlook?

Hvis du bruker Outlook i idrettslaget ditt, kan du enkelt overføre møter fra ditt digitale årshjul og direkte inn i din private Outlook-kalender. På denne måten kan du enkelt få et overblikk over idrettslagets planer når som helst.

Et dynamisk årshjul

I et idrettslag kan planene dine ofte endre seg, og derfor er det viktig å finne en dynamisk løsning for planleggingen din.
Det er ikke lenger nødvendig å sende en revidert versjon av Excel-filen din hver gang det skjer en endring, det er uansett ingen som vet hvilken fil som er nyest.

Med Plandisc er det som er nenvt ovenfor, ikke lenger nødvendig. Når det skjer endringer i din dynamiske kalender, er endringene tilgjengelige for alle.

Alle i foreningen har et fælles overblik

Du kan integrere det digitale årshjulet din på hjemmesiden til idrettslaget. På denne måten kan alle enkelt få et raskt overblikk over når aktiviteter og begivenheter finner sted.

Slik kan også de frivillige følge med på hva som skjer utover året.

Bruger I Outlook?

Hvis du bruker Outlook i idrettslaget ditt, kan du enkelt overføre møter fra ditt digitale årshjul og direkte inn i din private Outlook-kalender. På denne måten kan du enkelt få et overblikk over idrettslagets planer når som helst.

Vedheft filer til årshjulet

I det digitale årshjulet kan du vedhefte filer til de planlagte aktivitetene. Dette kan være alt fra møtets agenda, planlegging av veivalg, plan for arrangementer og begivenheter til telefonlister.

På denne måten er det lett for brukerne å få tilgang til den nødvendige informasjonen.

Planlegg sammen

Flere brukere kan jobbe i det samme årshjulet. Det betyr at dette verktøyet vil gjøre det lettere å planlegge årets aktiviteter sammen. Det vil bety mye for de frivillige, siden de vil være mye mer involvert i planleggingen. Dette vil også vise en stor entusiasme for frivillig arbeid.

Vedhæft filer til årshjulet

I det digitale årshjulet kan du vedhefte filer til de planlagte aktivitetene. Dette kan være alt fra møtets agenda, planlegging av veivalg, plan for arrangementer og begivenheter til telefonlister.

På denne måten er det lett for brukerne å få tilgang til den nødvendige informasjonen.

Planlegg sammen

Flere brukere kan jobbe i det samme årshjulet. Det betyr at dette verktøyet vil gjøre det lettere å planlegge årets aktiviteter sammen. Det vil bety mye for de frivillige, siden de vil være mye mer involvert i planleggingen. Dette vil også vise en stor entusiasme for frivillig arbeid.

Lag forskjellige aktivitetsringer

I det digitale årshjulet kan du legge til flere forskjellige ringer avhengig av hvor mange avdelinger, oppgavetyper eller hvor mange komiteer det er i idrettslaget. Slik kan du beholde overblikket over alle oppgavene som foregår i de forskjellige avdelingene. Det vil også gjøre det lettere å planlegge oppgaver i forhold til hverandre. Med dette verktøyet er det ingen oppgaver som vil bli glemt eller oversett.

Lag forskjellige aktivitetsringer

I det digitale årshjulet kan du legge til flere forskjellige ringer avhengig av hvor mange avdelinger, oppgavetyper eller hvor mange komiteer det er i idrettslaget. Slik kan du beholde overblikket over alle oppgavene som foregår i de forskjellige avdelingene. Det vil også gjøre det lettere å planlegge oppgaver i forhold til hverandre. Med dette verktøyet er det ingen oppgaver som vil bli glemt eller oversett.

Bruk maler for å komme i gang

Du kan lage ditt eget årshjul avhengig av hva som trengs i idrettslaget, men du kan også velge en av våre forskjellige maler.

Bruk maler for å komme i gang

Du kan lage ditt eget årshjul avhengig av hva som trengs i idrettslaget, men du kan også velge en av våre forskjellige maler.