Bevar oversikten over markedsføringen med årshjulet

Bevar oversikten over markedsføringsinnsatser med årshjulet

Bevar overblikket over markedsførings-indsatser med årshjulet

Kunde-case: Løgismoses oversikt over markedsføringsinitiativer

Ann Sophie ga oss et spennende innblikk i det daglige arbeidet og forklarte hvordan det digitale årshjulet hjelper dem med å planlegge og skape oversikt på tvers av områder og kanaler.

Hun la ikke skjul på hvor høyt de prioriterer struktur i planleggingen. I den forbindelse sier hun: “Når man har med så mange input- og outputkanaler å gjøre, er det viktig at man har et verktøy som er fleksibelt og dynamisk å jobbe med, og hvor vi kan være mange som jobber i det på forskjellige nivåer.”

Årshjulet gir en oversikt på tvers av kanaler eller forretningsområder

Ved å integrere Plandiscen på organisasjonens intranett, Teams, Sharepoint eller lignende, får alle innsikt i rytmen som hver avdeling har. Denne åpenheten hjelper med å bryte ned eventuelle siloer, og gjør det mye lettere å oppnå synergi på tvers av organisasjonen.

En Plandisc holder organisasjonen samkjørt

Det er mulig å legge inn plandiscen på organisationens nettsted og intranet, så relevante medarbeidere eller interessenter kan få adgang til årshjulet og innholdet dertil. Videre er det mulig å lagre en plandisc i SharePoint og Teams, slik dere har lett tilgang til årshjulet gjennom de verktøyene dere bruker i organisasjonen. Deling av årshjulet gjør det lettere å opnå synergier organisasjoner i tråd med at alle relevante parter får adgang til planene – dermed bryter Plandisc ned siloene i organisasjonen.

Bruk Outlook til å lage en sirkulær oversikt

Mange organisasjoner har alle oppgavene, aktivitetene og begivenhetene lagret i en Outlook-kalender. Med Plandiscs Outlook-synkronisering kan du kjapt og enkelt velge hvilke aktiviteter som du vil samle og vise i Plandiscen. Du gjør dette direkte fra din egen Outlook. Dermed slipper dere å ha flere forskjellige team-kalendere. Samtidig er det mye enklere for interessenter og kollegaer å finne informasjonen på Plandisc, i stedet for i seperate kalendere.

Maler for markedsføring

Innholdsplan Markedsføring Plandisc

Innholdsplan

Denne malen passer bra for innholdsskapelse. Årshjulet inneholder tre ringer: nyhetsbrev, spesielle datoer og sosiale medier.

Landsoppdelt markedsføring

Landbasert markedsføring

Denne malen viser markedsføringsaktiviteter på tvers av markeder. Årshjulet inneholder tre ringer: Norge, Sverige og Danmark

Markedsføring årshjul Plandisc

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

Innholdsplan Markedsføring Plandisc

Innholdsplan

Denne malen passer bra for innholdsskapelse. Årshjulet inneholder tre ringer: nyhetsbrev, spesielle datoer og sosiale medier.

Landsoppdelt markedsføring

Landbasert markedsføring

Denne malen viser markedsføringsaktiviteter på tvers av markeder. Årshjulet inneholder tre ringer: Norge, Sverige og Danmark.

Markedsføring årshjul Plandisc

Kanaler og kampanjer

Denne malen visualiserer alle kampanjene og kanalene. Årshjulet har tre ringer: kampanjer, digital markedsføring og trykte medier.

Plandisc users norway