Årshjulet förenar
organisationen

Årshjulet förenar
organisationen

business aarshjul

Inriktning inom organisationen

Ett digitalt och interaktivt årshjul hjälper dig att skapa transparens och en gemensam inriktning för hela organisationen. Specifikt kan du enkelt dela och kombinera planeringen för att förena olika avdelningar.

Inga fler flaskhalsar i din organisation

Många organisationer använder redan ett årshjul för att skapa en förståelse för varandras mål och aktiviteter. Detta skapar en gemensam inriktning för hela organisationen. Årshjulet från Plandisc kan byggas med flera ringar och varje ring kan symbolisera en avdelning eller ett team.

Kommunicera enkelt ut ditt årshjul

En bra planering i lådan hjälper ingen. För att skapa transparens inom organisationen, är det viktigt att ta fram och visualisera årshjul från olika avdelningar. Årshjulet från Plandisc kan infogas i MS Teams, Sharepoint eller på ett intranät. Detta ser till att alla anställda inom organisationen får en inblick i vad som pågår genom hela organisationen.

Uppnå synergi med ett årshjul

Genom att bygga ett årshjul med flera ringar, skapar du transparens inom organisationen och verksamhetsrytmen blir synlig för alla. Detta innebär att överlappande aktiviteter eller mycket hektiska perioder visualiseras och underlättar arbetet med att vidta åtgärder.

 

Mallar för organisationer

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

Template

Organisationen

Den här mallen visar aktiviteter för tre avdelningar. Årshjulet har ringarna: Marknadsföring, ekonomi, och kundsupport.

Template

Verksamhetsrytm

Den här mallen visar rytmen av möten inom organisationen. Årshjulet har tre ringar: Styrelsemöten, utskottsmöten och möten för landschefer.

Template

Avdelningar

Den här mallen visar aktiviteter, möten och uppgifter för tre olika avdelningar. Årshjulet består av ringarna: HR, ekonomi och marknadsföring.

users-swedish