Årshjulet forener
organisasjonen

Årshjulet forener
organisasjonen

business aarshjul

Samkjøring i organisasjonen

Et digitalt og interaktivt årshjul kan hjelpe deg å skape åpenhet og samhandling i organisasjonen. Du kan enkelt dele og kombinere planer for å forene avdelingene.

Ingen flere siloer i organisasjonen din

Det er allerede mange organisasjoner som bruker et digitalt årshjul for å skape en forståelse for hverandres mål. Dette skaper samspill på tvers av organisasjonen. En Plandisc kan bli bygd opp av flere ringer, der hver ring kan visualisere en avdeling eller et team.

Kommuniser Plandiscen din på en enkel måte

En god plan som bare ligger i en skuff gjør ingen nytte. For å skape åpenhet i organisasjonen er det viktig å samle og visualisere Plandiscene fra forskjellige avdelinger. Et årshjul fra Plandisc kan integreres i Teams, Sharepoint eller et intranett. Dette gjør det mulig for alle de ansatte å få innsikt i hva som skjer på tvers av organisasjonen.

Oppnå synergi med Plandisc

Ved å lage et årshjul med flere ringer, vil du skape en åpenhet i organisasjonen, og organisasjonens rytme blir synlig for alle. Dette betyr at overlappende aktiviteter og veldig intense perioder blir visualisert, noe som gjør det lettere å gjøre noe med det.

Maler for organisasjoner

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Template

Organisasjon

Denne malen viser aktiviteter i tre avdelinger. Årshjulet har tre ringer: markedsføring, økonomi og kundeservice.

Template

Rytmen til virksomheten

Denne malen viser rytmen til møtene i organisasjonen. Årshjulet har tre ringer: styremøter, komitémøter og møter for landssjefene.

Template

Avdelinger

Denne malen illustrerer aktiviteter, møter og oppgaver på tvers av tre avdelinger. Årshjulet består av tre ringer: HR, økonomi og markedsføring.

Plandisc users norway