Vuosikello?

Vuosikellolla voi havainnollistaa organisaation, koulun, hallituksen tai johtoryhmän vuoden tehtävät.

Vuosikellolla voi havainnollistaa organisaation, koulun, hallituksen tai johtoryhmän vuoden tehtävät. Vuosikellossa jokainen organisaation osa – esim. johtoryhmä, talousosasto, HR-osasto – voi saada oman renkaansa.

Vuosikello

Vuosikelloon saa koottua organisaation kaikki keskeiset aktiviteetit, joten asianosaiset saavat siitä hyvän kokonaiskuvan organisaation vuodesta. Myös organisaation sisällä on hyödyllistä, että eri osastot tuntevat toistensa suunnitelmat, mikä on mahdollista vuosikellon avulla, sillä Plandiscin vuosikellon voi helposti jakaa.

Näin vuosikellosta voi nähdä myös sen, miten organisaation eri osa-alueiden aktiviteetit sijoittuvat suhteessa toisiinsa, jolloin voidaan välttyä mahdollisilta haitallisilta päällekkäisyyksiltä ja toisaalta hyödyntää synergiamahdollisuudet

Monet organisaatiot kaipaavat myös kokemusten jakamista läpi organisaation. Kun koko organisaatiolla on käsitys eri osastojen vuoden kierrosta ja suunnitelmista, on kokemusten jakaminen ja niistä inspiroituminen helpompaa.

Suosittelemme siis, että jokaisen organisaation kannattaa laatia vuosikello vuosittain toistuvista aktiviteeteistaan, jolloin ne pystytään helposti ottamaan huomioon muussa suunnittelussa koko organisaation tasolla.

Kokeile vuosikelloa ilmaiseksi