23. september 2015

Hur fungerar en årscykel

En årscykel kan beskriva årets uppgifter för en del av en organisation, t.ex. styrelsen eller ledningsgruppen.

Med denna årscykel är det möjligt att varje funktion i organisationen får sin egen “ring” i årscykeln. T.ex. ledningsgruppen, ekonomiutskottet etc.

Årscykeln kommer därmed att innehålla de mest väsentliga aktiviteterna i en organisation och skapar således en bra överblick för aktörerna. Men resten av organisationen kan också ha nytta av att känna till respektive årsplaner – vilket är möjligt med denna årscykel om man väljer att dela årscykeln.

Utnyttja synergierna i en organisation

Samtidigt ger årscykeln en inblick i när och hur olika aktiviteter berör varandra och därmed kan man se till att utnyttja synergierna i en organisation.
Många organisationer efterfrågar erfarenhet genom hela organisationen. Det att känna till varandras årscykel är ett enkelt sätt att utbyta erfarenheter och hitta inspiration på.

Vi rekommenderar därför att få utarbetat en årscykel inom de områden där det finns en form av cyklisk aktivitet och därmed medverka till att säkra ett sammanhang med övriga förhållanden i organisationen.

circular planning

Prova plandisc idag. Gratis registrering.

Är du redo för en plan för utveckling och framsteg ? Registrera dig idag utan att använda kreditkort.