9. september 2015

Hvordan fungerer et årshjul

Et årshjul kan beskrive årets oppgaver for en del av en organisasjon, for eksempel styret eller ledergruppen.
Med dette årshjul er det mulig at hver funksjon i organisasjonen får sin egen ”ring” i årshjulet. For eksempel ledergruppen, økonomiutvalget etc.

Årshjulet kommer derved til at romme de vesentligste aktiviteter i en organisasjon og skaper således et godt overblikk for interessentene. Men resten av organisasjonen kan ha stor verdi i å kjenne de respektive årsplaner – hvilket er mulig med dette årshjulet, hvis man velger å dele årshjulet.

Utnytte synergiene i en organisasjon

Samtidig gir årshjulet et innblikk i, når og hvordan enkelte aktiviteter griper inn i hverandre og man kan derved sikre at utnytte synergiene i en organisasjon.
Mange organisasjoner etterspør erfaringer på tvers i organisasjonen. Det at kjenne hverandres års syklus er en enkel måte å utveksle erfaringer og finne inspirasjon på.
Vi anbefaler derfor at få utarbeidet årshjul på de områder, hvor der er en form for syklisk aktivitet og derved med til at sikre sammenheng med øvrige forhold i organisasjonen.

pencil-holder-(1)

Try us today. Free signup.

Are you ready for a current plan with development and progress ? Sign up free today, no creditcard needed.